Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Naar begin
Algemeen
Werkprogramma
Medewerkers
Actualiteiten
Vacatures NIZW

NIZW logo
Project Presentaties
Nieuwsbrieven
Infolijn Ziekten en Handicaps Routebeschrijving
Dagelijkse Attendering
NIZW International centre

Catalogus
Grote Almanak
Congressen
Persberichten
Links
Cursussen

een lijnnnnnn

Nieuwe folder over kinderen opvoeden

Wie niet horen wil...

plaatsingsdatum: 2 december 1999

Een kind opvoeden betekent ook een kind regels en grenzen bijbrengen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms moet een ouder een grens stellen door straf te geven. Straffen kan echter, wanneer het verkeerd en te vaak wordt toegepast, escaleren tot kindermishandeling.

Onlangs verscheen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW de folder Wie niet horen wil die in kort bestek weergeeft hoe je kinderen tot 6 jaar op een positieve manier kunt laten zien waar grenzen liggen en hoe je ervoor kunt zorgen dat straffen niet uit de hand loopt. Het NIZW wil hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van kindermishandeling.

Straffen en belonen

Kinderen zijn de hele dag op hun manier de wereld aan het ontdekken. Ze proberen van alles en nog wat uit, ook wat wel en niet mag. De ouder zal moeten aangeven waar de grens ligt. Dat betekent niet dat een ouder een kind alleen aandacht moet geven als het iets doet wat níet mag. Ook goed gedrag verdient aandacht. Een complimentje of een aai over de bol wanneer het kind zich goed gedraagt, is voor een kind een aanmoediging om het vaker zo te doen.

Soms zal een kind echt niet willen luisteren. Straffen is dan een laatste middel om een kind duidelijk te maken dat iets niet mag. Sommige ouders grijpen echter te snel en te vaak naar dit middel. Als de ouder daarnaast geen oog heeft voor wat een kind goed doet, schaadt dit het vertrouwen van het kind in zichzelf en in anderen.

Voorkomen van kindermishandeling

Kindermishandeling kan het gevolg zijn van een uit de hand gelopen opvoedsituatie. Vele factoren spelen daarbij een rol. Eén factor kan zijn dat het ouders ontbreekt aan het besef hoe zij op een positieve manier met hun kind kunnen omgaan. Het bijtijds informeren en ondersteunen van deze ouders kan erger voorkomen.

Het aanbod aan voorlichtingsmateriaal over grenzen stellen in de opvoeding is beperkt, terwijl er wel veel vraag naar is. Het NIZW ontwikkelde de folder Wie niet horen wil om dit gemis deels te ondervangen en zo bij te dragen aan het voorkomen van kindermishandeling.

De folder

Wie niet horen wil
schetst kort een aantal manieren om op een positieve manier een kind grenzen aan te leren. Zo wijst het ouders op het belang van het geven van complimentjes als het kind zich goed gedraagt. De folder benadrukt ook dat je van een kind van twee niet hetzelfde kunt verwachten als van een kind van zes. Als een ouder een kind straft, dan is het belangrijk dat de ouder denkt aan de gevolgen van wat hij of zij doet. 'Hou jezelf in de hand' is een van de waarschuwingen. Ouders die er niet uitkomen wordt aangeraden er over te praten, bijvoorbeeld met iemand uit de omgeving of met iemand van de Opvoedtelefoon.

Voor wie?

De folder richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Wie niet horen wil kan dienen als ondersteunend materiaal wanneer men een gesprek aangaat over opvoedingssituaties die uit de hand dreigen te lopen. De folder is ook geschikt voor verspreiding via bijvoorbeeld wachtkamers van consultatiebureaus en huisartsen.

Bestellen

De folder Wie niet horen wil kost f 5,- per setje van 20 exemplaren en is te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91,

E-mail bestel@nizw.nl, onder vermelding van bestelnummer E 22403.

Deel: ' NIZW Folder 'Wie niet horen wil'over opvoeden kinderen '
Lees ook