Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Naar begin
Algemeen
Werkprogramma
Medewerkers
Actualiteiten
Vacatures NIZW

NIZW logo
Project Presentaties
Nieuwsbrieven
Infolijn Ziekten en Handicaps Routebeschrijving
Dagelijkse Attendering
NIZW International centre

Catalogus
Grote Almanak
Congressen
Persberichten
Links
Cursussen

een lijnnnnnn

Uitbreiding met 800 termen

Herziene uitgave Thesaurus Zorg en Welzijn

plaatsingsdatum: 2 december 1999

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de herziene uitgave verschenen van de Thesaurus Zorg en Welzijn. Deze editie bevat een actuele lijst van ongeveer 9000 zoektermen met hun onderlinge relaties. De thesaurus is een belangrijk hulpmiddel bij het ontsluiten van documentaire informatie op het terrein van zorg en welzijn. De termen staan alfabetisch, hiërarchisch en in een rubrieksindeling gepresenteerd. Daarnaast bevat de thesaurus een lijst van landen, een lijst van talen/bijvoeglijke naamwoorden en een lijst van plaatsnamen en regio´s. De thesaurus is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers, organisaties uit de zorgsector en het Samenwerkingsverband Informatievoorziening (SIV).

Termen

De thesaurus kan worden gebruikt voor ontsluiting van bestanden met publieksinformatie en/of informatie voor werkers in de zorg- en welzijnssector. Ook voor het ontsluiten van wetenschappelijke informatie biedt de thesaurus uitgebreide mogelijkheden. Zowel voor bestanden met adressen als tekst- of documentbestanden zijn termen in de lijst beschikbaar. Hiertoe zijn onder andere termen voor voorzieningen en vormaanduidingen opgenomen. De onderwerpen die in de thesaurus aan bod komen zijn onder andere ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, patiëntenzorg, thuiszorg, sociale hulpverlening, arbeid, onderwijs, recht, sociale zekerheid, wonen en gezondheidsproblemen. De thesaurus is in 1999 uitgebreid met ruim 800 termen.

Informatie op internet

In samenwerking met Kenniscentrum CIBIT is een thesaurussite op internet ontwikkeld. De thesaurus is te raadplegen op thesaurus.cibit.nl/index.html. Deze site dient als basis voor een verdere ontwikkeling van deze toepassing. De Thesaurus Zorg en Welzijn staat verder op de CD-rom NIZW Encyclopedie deel I; een CD-rom met informatie over gezondheid, ziekten, handicaps en aanverwante onderwerpen. Met de thesaurus kan de gebruiker de juiste zoekvraag formuleren.

Bestellen

De Thesaurus Zorg en Welzijn bestaat uit drie delen en kost f 122,50. Daarnaast verschijnen jaarlijks zes cumulatieve supplementen. Een abonnement op de thesaurus inclusief supplementen kost

f 155,-. De publicatie is onder vermelding van bestelnummer E 11847 te bestellen bij de NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91.
E-mail: bestel@nizw.nl. De informatie uit de thesaurus is ook verkrijgbaar op diskette als ASCII-bestand. Op verzoek kan het NIZW selecties uit de thesaurus leveren voor speciale groepen gebruikers.

Deel: ' NIZW Herziene uitgave Thesaurus Zorg en Welzijn - 3336 '
Lees ook