Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Breed toepasbare methodiek om participatie te bevorderen

Sociaal leren

plaatsingsdatum: 20 januari 2000

Het sociaal-cultureel werk heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het activeren van mensen in de richting van een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Het beoogde doel was mensen weer een plek te bezorgen in de samenleving en hun participatie te vergroten. In het boek Sociaal leren van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW wordt een methodiek geïntroduceerd die een brug slaat tussen de individuele omstandigheden waarin mensen verkeren en hun handelen als verantwoordelijk lid van de samenleving. De groep en het groepsproces vormen daarbij het bemiddelende medium waardoor sociaal leren en sociale participatie totstandkomen.

Participatie

Sociaal leren is een methodiek die mensen kan leren hoe zij individuele vragen en problemen kunnen vertalen naar een belang dat zij delen met anderen en hoe zij vervolgens gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Anders gezegd: het helpt mensen om beter te participeren in de samenleving. Sociaal leren leidt niet alleen tot sociale participatie, de methodiek zélf is ook een sociaal gebeuren: de groep en het groepsproces zijn hierin de cruciale elementen.

Breed toepasbaar

Sociaal leren is een breed toepasbare methodiek die zich niet hoeft te beperken tot het sociaal-cultureel werk en personen of groepen in achterstandssituaties. Het helpt mensen om hun capaciteiten te ontdekken en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Het is een methodiek die bijdraagt aan `civic empowerment´ en die een te grote afhankelijkheid van gemeenschapsvoorzieningen helpt voorkomen. Behalve sociaal-cultureel werkers kunnen daarom ook andere beroepskrachten met deze publicatie hun voordeel doen.

Reeks

Deze publicatie is de laatste in een reeks van drie in het kader van het NIZW-VSW-ISPA project Vernieuwing van de vormingsfunctie in het sociaal-cultureel werk. Eerder verschenen bij het NIZW de titels Ongekende mogelijkheden, over vormingswerkpraktijken in het sociaal-cultureel werk en Informeel leren, over de betekenis van informele (leer)processen en hoe begeleiders daar succesvol mee kunnen omgaan.

Bestellen

Sociaal leren. Naar een actieve maatschappelijke participatie van deelnemers in het sociaal-cultureel werk (116 blz.) is geschreven door Theo Jansen en kost f 19,50. ISBN 90-5050-758-1 en bestelnummer E 22033. De publicatie is te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Deel: ' NIZW over methodiek om participatie te bevorderen '
Lees ook