Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Naar begin
Algemeen
Werkprogramma
Medewerkers
Actualiteiten
Vacatures NIZW

NIZW logo
Project Presentaties
Nieuwsbrieven
Infolijn Ziekten en Handicaps Routebeschrijving
Dagelijkse Attendering
NIZW International centre

Catalogus
Grote Almanak
Congressen
Persberichten
Links
Cursussen

een lijnnnnnn

Profilering van de ouder- en kindzorg

Partners in opvoeden en verzorgen

plaatsingsdatum: 2 december 1999

In het dagelijks leven van ouders nemen opvoeding, verzorging, opvang en onderwijs van kinderen een prominente plaats in. Ouders worden daarbij ondersteund door vele professionals. Ook in de jeugdgezondheidszorg - en met name in de ouder- en kindzorg - vormt opvoedingsondersteuning een belangrijke taak. Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is in samenwerking met het Landelijk Centrum Ouder- en Kindzorg de publicatie Partners in opvoeden en verzorgen. Opvoedingsondersteuning door de ouder- en kindzorg verschenen. Hierin worden de missie, doel en de inhoud van opvoedingsondersteuning in de ouder- en kindzorg (ingebed in een beleidsmatige en maatschappelijke context) in vier hoofdstukken uiteengezet.

Achtergrond

De ouder- en kindzorg (OKZ) wil zich profileren als dé ondersteuner van ouders bij de opvoeding en verzorging van jonge kinderen. De OKZ stelt zich de opdracht de functie opvoedingsondersteuning de komende jaren verder te ontwikkelen. De OKZ geeft opvoedingsondersteuning een duidelijke plaats door het te benoemen als een van de zeven kerntaken van het voorgenomen wettelijk pakket van jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders. Over de inhoud van die opvoedingsondersteuning heeft de afgelopen periode (jaar) een stevige discussie gewoed, die is uitgemond in consensus over de invulling van deze kerntaak.

Over de publicatie

In Partners in opvoeden en verzorgen. Opvoedingsondersteuning door de ouder- en kindzorg wordt behandeld wat opvoedingsondersteuning is en hoe de beleidsmatige, maatschappelijke en politieke context er momenteel uitziet. Daarna komen de doelen, grenzen en mogelijkheden van opvoedingsondersteuning in de OKZ aan de orde. Vervolgens wordt de doelgroep belicht. Tenslotte is aandacht besteed aan het aanbod van opvoedingsondersteuning en hoe zich dat verhoudt tot het voorgenomen wettelijk pakket jeugdgezondheidszorg.

Voor wie is deze publicatie bedoeld?

Deze publicatie is bedoeld voor gebruik binnen de OKZ, maar dient ook als informatiebron voor haar samenwerkingspartners: Steunpunten Opvoeding, Spel- en Opvoedingsvoorlichting, preventieafdelingen Jeugdhulpverlening, kinderopvang en GGD´s.

Bestellen

Partners in opvoeden en verzorgen. Opvoedingsondersteuning door de ouder- en kindzorg
is geschreven door Bert Prinsen en Janny Lim en kost ca. f 19,50. De publicatie is onder vermelding van ISBN 90-5050-752-2 en bestelnummer E 22697 te bestellen bij de NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, E-mail: bestel@nizw.nl

Deel: ' NIZW 'Partners in opvoeden en verzorgen' '
Lees ook