Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Verdriet wegnemen kan niet... helpen wel

Nieuwe NIZW-publicatie in de serie Verzorging in zicht, inzicht in verzorging

3 maart 2003

Iedereen heeft er vroeg of laat, vaak of minder vaak mee te maken: verdriet door het overlijden van een geliefde. Verzorgenden worden door de aard van hun werk veel vaker geconfronteerd met rouw. Cliënten hebben verdriet, maar ook de verzorgende zelf kan rouwen om het verlies van een cliënt. Hoe beleef je dat, hoe verwerk je verlies, en hoe help je daarbij op een professionele manier? De brochure Verlies verlichten. Helpen bij verwerken van verlies biedt verzorgenden praktische tips met vele praktijkvoorbeelden over dit moeilijke onderwerp.

Rouw, wat is dat?
Bij rouw denk je vooral aan het proces dat iemand doormaakt na het overlijden van een naaste. In het werk komen verzorgenden daarnaast ook veel mensen tegen met gevoelens van rouw zonder dat er iemand gestorven is. Ervaringen door verlies kunnen zeer ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld bij een chronisch ziekte, ontslag, of soms zelfs bij een verhuizing. Daarom wordt er vaker gesproken over verliesverwerking dan over rouw. De brochure Verlies verlichten biedt de lezer inzicht in het proces van verliesverwerking, bespreekt de verschillende fases van het proces en de verscheidenheid aan gevoelens die kunnen ontstaan en hoe daarmee om te gaan. De verzorgende heeft namelijk een belangrijke taak in het helpen bij het verwerken van verlies. Onbewust wordt vaak op een goede manier gereageerd op degene die verdriet heeft of in een wirwar van heftige emoties zit. Door inzicht te krijgen in het verloop van het proces wordt de verzorgende zich bewuster van de verschillende mogelijkheden om adequaat te handelen. Dat betekent dat de verzorgende zelf beter greep kan krijgen op de situatie en op de eigen emoties, want verdriet van een ander gaat je tenslotte niet in de koude kleren zitten.

Tien tips
De brochure biedt de lezer tien praktische tips voor het omgaan met verliesverwerking. Bijvoorbeeld dat je niet helpt door het verdriet van een ander op je eigen schouders te nemen. Je helpt wel door te luisteren. En, door goed voor jezelf te zorgen, kun je veel meer betekenen voor een ander. Door je bewust te worden van de vraag hoe je kunt helpen om verlies te verlichten, kun je iemand beter ondersteunen.

Inzicht in verzorging
Verlies verlichten is het nieuwste deel in de serie Verzorging in zicht, inzicht in verzorging en wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW. De serie is bedoeld om verzorgenden in alle werkvelden en hun direct leidinggevenden te informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitoefening van het vak. De serie is bestemd voor iedereen die in de collectieve sector mensen verzorgt, die door een beperking niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze beperking kan zijn ontstaan door een handicap, ouderdom of ziekte.

Bestellen
Verlies verlichten. Helpen bij verwerken van verlies is geschreven door Marjo Onderwater en kost EUR4,50.
ISBN 90-5957-028-6 en E 3229218. De publicaties zijn verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 12 maart 2003

Deel: ' NIZW publicatie Verdriet wegnemen kan niet... helpen wel '
Lees ook