Persbericht

Den Haag, 29 januari 1999

EU lijkt verbod op SPAM (ongevraagde reclame per e-mail) op te willen heffen!

NLIP acht artikel in concept-voorstel van Europese Commissie ongewenst!

I. SPAM zorgt al jaren voor een toenemende overlast op Internet, zowel voor gebruikers als voor providers. SPAM is jargon voor grote hoeveelheden ongevraagde reclame per e-mail, vaak zonder (of met een vervalst) afzenderadres. SPAM veroorzaakt veel problemen:
* technisch: omdat Internet er niet voor is ontworpen levert grote hoeveelheden (bursts) e-mail technische problemen op in de algemene e-mailvoorziening;
* juridisch/financieel: t.g.v. de structuur en de tariefopbouw van Internet betaalt de gebruiker/ontvanger voor de ongevraagde commerciële e-mail! Door noodzakelijke capaciteitsaanpassingen t.b.v. dit commerciele gebruik betalen zelfs ook alle andere Internetgebruikers mee.

II. ACTUEEL: Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de Wet Koop op Afstand, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en de Wet Computercriminaliteit II (CCII). Al die wetsvoorstellen bevatten artikelen die zijn gericht op het verbieden van SPAM. De NLIP ondersteunt dat.

Ook het Europees Parlement spreekt zich zeer binnenkort (in eerste lezing) uit over direct commercial e-mail in het kader van een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn m.b.t. enkele juridische aspecten van electronic commerce. Deze concept-richtlijn lijkt echter SPAM toe te willen laten. Dat lijkt ons om bovenstaande redenen ongewenst.

III. PROBLEEM. Veel bedrijven zijn van plan om direct-e-mail te gaan gebruiken als marketing instrument. Dat levert voor Internetproviders en onze abonnees een probleem op. Op dit moment is SPAM wettelijk verboden. We citeren de OPTA ("Connecties januari 1999"):

"Een voorbeeld hiervan was de discussie rond 'spamming' (versturen van ongevraagde e-mail). Het punt was of deze vorm van het sturen van ongevraagde bodschappen onder de werking van artikel 11.7 Tw valt. Inmiddels is deze vraag beantwoord. Bij de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet is het Wetboek van strafrecht op zo'n wijze aangepast dat spamming kan worden verboden."

De Europese Commissie stelt nu in artikel 7 van de concept-richtlijn m.b.t. enkele juridische aspecten van electronic commerce dat bij commerciele e-mail slechts geregeld moet worden dat hij als zodanig herkenbaar is en dat de afzender duidelijk vermeld wordt.

Op Internet zelf (Netiquette) is SPAM al vanaf het begin niet toegestaan geweest. Providers wereldwijd weren het versturen van SPAM, en verzenders van SPAM worden rigoureus afgesloten door hun provider, waar ook ter wereld. Om de hierboven genoemde redenen is het beleid op Internet wereldwijd al jaren (Netiquette) dat alleen gevraagde commerciële e-mail is toegestaan, en commerciële communicatie alleen is toegestaan via het principe: "bewust halen, niet ongevraagd ontvangen".

CITAAT:

"Spamming is the scourge of electronic-mail and newsgroups on the Internet. It can seriously interfere with the operation of public services, to say nothing of the effect it may have on any individual's e-mail mail system. ... Spammers are, in effect, taking resources away from users and service suppliers without compensation and without authorization."

-- Vint Cerf, Senior Vice President, MCI and acknowleged "Father of the Internet"

Een ISP: "Bedrijven die SPAM als een 'moet kunnen' reclamemedium zien, hebben duidelijk nog onvoldoende kennis van het leven op Internet. Een fundamenteel verschil tussen het versturen van E-mail en andere vormen van Direct Marketing is dat het de verzender vrijwel niets kost. Dat betekent blijvende overlast en irritatie voor iedereen omdat er altijd 'slimme' marketeers zullen zijn die de verleiding niet kunnen weerstaan."

zie voor meer info over SPAM ook www.cauce.org en www.euro.cauce.org

IV. STANDPUNT NLIP: SPAM dient om die redenen verboden te blijven. Slechts een opt-in mogelijkheid is aanvaardbaar. Dit is trouwens conform vergelijkbaar NL- en EU-beleid: voor ongevraagde commerciele faxen zijn al mensen veroordeeld, en het laten opbellen van consumenten door bel-automaten voor commerciele doeleinden is ook verboden (ISDN-richtlijn). En het oneigenlijk gebruik van databases met adresgegevens van personen is ook niet toegestaan (database-richtlijn).

Indien om bijv. EU-politieke redenen SPAM toegelaten moet (?) worden, dan zal dat minimaal met een opt-out mogelijkheid bij de consument moeten zijn (vgl. NEE-NEE-sticker op je brievenbus, Postbus 666, etc). Daarnaast zullen ISP's diverse dure technische aanpassingen moeten verrichten. Dat zal tot grote kostenverhogingen leiden, waarvan het voor de hand ligt die door de verzenders van SPAM te laten betalen. SPAM zal daardoor stukken minder interessant worden. Ook hierdoor verdient een handhaven van het verbod op SPAM de voorkeur.

V. ADVIES NLIP: We wijzen op alternatieve/aanvaardbare/gebruikelijke/sympathieke manieren om op Internet reclame te maken:
* websites, al dan niet gekoppeld aan "normale" reclame-acties
* aanwezigheid in nieuwsgroepen van de bewuste doelgroep op een verantwoordelijke manier. Een mooi voorbeeld is bv. Cisco, die in bepaalde nieuwsgroepen desgevraagd advies geeft over zaken, en onder die berichten een signature heeft hangen met info over Cisco.
* mailinglists, waarop mensen zich kunnen abonneren.

Deel: ' NLIP Plan EU om verbod op SPAM op te heffen ongewenst '
Lees ook