HEPATITIS C, DE ONDERSCHATTE BEDREIGING

Wist u dat hepatitis c een besmettelijk virus in de lever is waar ca. 150 miljoen mensen mee besmet zijn, waarvan 4 miljoen in de USA en 5 miljoen in West Europa
dat men vele jaren bij zich kan dragen, men spreekt dan van chronische hepatitis C, voordat het zich kan uiten in ernstige leveraandoeningen dat te vaak nog onderschat wordt door bv. huisartsen en GG&GD waardoor er aan preventie veel te weinig aandacht wordt besteed

Meer dan 75.000 Nederlanders zijn besmet met het hepatitis C virus. Meer dan 80% houden dit virus hun leven lang als ze niet behandeld worden, voor velen betekent het een leveraandoening die levensbedreigend kan worden.

Het hepatitis C virus infecteert drie- tot viermaal zoveel mensen als het HIV virus (aids). Een derde van de levertransplantaties wordt gedaan bij mensen die besmet zijn met het hepatitis C virus.

Voor 1990 waren er nog geen testen om het hepatitis C virus vast te stellen. Bloeddonoren werden voor 1992 (in Nederland) niet gescreend op aanwezigheid van het virus. Het risico om voor 1992 door een bloedtransfusie te zijn besmet is 8 tot 10%. Andere risicofactoren zijn intraveneus drugsgebruik, prikongevallen met een besmette naald, zowel in de gezondheidszorg als bij tatoeages en piercings. Praktisch elk bloedcontact op een beschadigde huid kan het virus verspreiden, dus ook het gezamenlijk gebruik van tandenborstel en nagelschaar.

Het virus maakt geen onderscheid in mensen: het betreft alle lagen van de bevolking, jong en oud. De sexuele overdraagbaarheid is nihil. Bij 40% van de geïnfecteerde mensen is de besmettingsweg onbekend.

Veel mensen lopen van dokter naar dokter voordat de diagnose hepatitis C gesteld wordt. De klachten kunnen vaag zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtsklachten, pijn in de buik. Niet zelden wordt er eerst gedacht aan ME (vermoeidheidsziekte), stress, burnout. Zelfs de eerstelijn in de gezondheidszorg (huisartsen) weet weinig van deze aandoening waardoor een diagnose vaak laat en soms te laat wordt gesteld. Er zijn zelfs artsen die zeggen: jammer dat u het heeft maar er is niets aan te doen. En dit laatste is absoluut niet waar: er is nog geen vaccin zoals bij hepatitis A en B, dat klopt maar er zijn nu wel medicijnen die het virus kunnen helpen verdwijnen: het is niet onbehandelbaar. Hoe eerder je begint met medicijnen, dus voordat er stoornissen in de lever gevonden worden, hoe meer kans op het aanslaan van de medicijnen.

De meeste mensen weten weinig of niets van het hepatitis C virus, terwijl dat het een ieder kan overkomen. Er is in de afgelopen jaren veel kennis vergaard over het virus, medicatie, bijwerkingen e.d..

Bij de Nederlandse Leverpatientenvereniging is een werkgroep hepatitis C gestart met de volgende doelstellingen:

hulp bieden aan mensen die de diagnose hepatitis c hebben gekregen, d.m.v. informatie geven, een luisterend oor bieden en om eventueel samen te besluiten welke behandeling, wanneer en waar te starten telefonische hulplijn om voor, tijdens en na een medicijnenkuur lotgenoten te steunen en te ondersteunen
uitdragen van ervaringen naar andere mensen door onze verhalen aan velen te vertellen, in de vorm van workshops, het geven van interviews, het geven van voorlichtingsavonden enz. We verzamelen verhalen om te bundelen en uit te geven
op de hoogte blijven, en anderen houden, van de verschillende kuren en trials die momenteel in Nederland lopen
contact onderhouden met het Landelijk Informatiecentrum Hepatitis, die veel kennis hebben over alle vormen van hepatitis en regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten geven.

De werkgroep hepatitis C van de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging NLV is te bereiken via
Het Landelijk Infomatiecentrum Hepatitis
Bolognalaan 36
3584 CJ Utrecht
tel. 030 2502372
email nlv@wxs.nl

of via ervaringsdeskundigen:
Lidy Assen tel. 0522 255175 email: h.assen@rendo.dekooi.nl Tineke de Wever tel. 020 6425439

Deel: ' NLV richt werkgroep hepatitis C op '
Lees ook