Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Den Haag, 21 augustus 2001

NMa: structurele samenwerking zandwinners in strijd met kartelverbod

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat de structurele samenwerking van zeven zandwinningbedrijven* in Nederzand B.V. in strijd is met het kartelverbod.

De zeven bedrijven hadden afspraken gemaakt om samen te werken bij alle locaties, die Gelderland, Noord-Brabant en Limburg tot 2008 openstellen voor grootschalige zandwinning. Door deze afspraken wordt een zeer groot gedeelte van de productiekosten gezamenlijk gemaakt. Dit leidt ertoe dat op een groot deel van de verkoopprijs concurrentie is uitgeschakeld.
Hierbij speelt mee, dat partijen belangrijke spelers op de markt zijn, dat het onder andere vanwege hoge investeringen en lange voorbereidingstrajecten moeilijk is voor derden om tot de markt toe te treden en dat afspraken voor zeer lange tijd zijn gemaakt.

De samenwerking op projectbasis is ook aan de NMa voorgelegd. Deze samenwerking vertoont dezelfde kenmerken als de structurele samenwerking in Nederzand. Het verschil is dat de zandwinnaars voor deze specifieke projecten hebben aangetoond dat zij hiertoe zijn gedwongen door de provincies. Daarom vallen deze afspraken niet onder de Mededingingswet.


* Dekker Zandbaggerbedrijf B.V., Kaliwaal-Bijland B.V., Van Waning Winning en Projecten B.V., Beheersmaatschappij Goudriaan B.V., Van Roosmalen's Transport- en Handelsmaatschappij B.V., H.W. Paes B.V. en B.V. Grint en Zandexploitatie Maatschappij vh Gebr. Smals.

Deel: ' NMA acht Nederzand BV in strijd met kartelverbod '
Lees ook