Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 9920

Den Haag, 26 augustus 1999

NMa bestraft Sep voor misbruik economische machtspositie

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft de N.V. Samenwerkende elektriciteits-productiebedrijven (Sep) wegens overtreding van de Mededingingswet een boete opgelegd van 14 miljoen gulden. Dit is de eerste boete die door de NMa is opgelegd.

Door Norsk Hydro is bij de NMa een klacht ingediend tegen Sep. Sep is eigenaar van het Nederlandse koppelnet, het hoofdtransportnet voor de openbare elektriciteitsvoorziening. Norsk Hydro houdt zich wereldwijd bezig met de productie van onder andere kunstmest, olie en gas, aluminium en magnesium.

Norsk Hydro heeft elektriciteit willen importeren voor haar kunstmestfabriek in Sluiskil. Sep heeft echter geweigerd het transport te verzorgen binnen Nederland, waardoor de import van elektriciteit door Norsk Hydro werd geblokkeerd.

De NMa heeft de klacht uitvoerig onderzocht, waarna rapport is opgemaakt. Tevens is een hoorzitting gehouden. Geconcludeerd is dat Sep op het gebied van transport van elektriciteit binnen Nederland een absolute economische machtspositie heeft. Sep heeft aangevoerd dat Norsk Hydro in strijd zou handelen met de Elektriciteitswet 1989, omdat zij de geïmporteerde elektriciteit door zou leveren aan elektriciteitsdistributiebedrijven. De wet staat echter uitdrukkelijk toe dat een bedrijf zelf opgewekte elektriciteit mag leveren aan distributiebedrijven. Norsk Hydro produceert ook elektriciteit en wilde deze elektriciteit doorleveren. Norsk Hydro handelde dus niet in strijd met de wet.
De NMa heeft daarom geconcludeerd dat Sep zich heeft schuldig gemaakt aan ernstig misbruik van haar economische machtspositie en daarmee een zware overtreding van de Mededingingswet heeft begaan.

De directeur-generaal van de NMa heeft hierop besloten Sep een boete van 14 miljoen gulden op te leggen. De overtreding van de Mededingingswet was van korte duur en het was de eerste keer dat Sep te maken had met een dergelijke klacht. Dit vormen omstandigheden die mede bepalend zijn geweest voor de hoogte van de boete.

Deel: ' NMa bestraft Sep voor misbruik economische machtspositie '
Lees ook