Gezamenlijk persbericht van de Nederlandse mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

NMa en OPTA tekenen samenwerkingsprotocol

Den Haag, 5 januari 1999

De Nederlandse mededingingsautorteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben afspraken over hun onderlinge samenwerking vastgelegd in een protocol. De afspraken hebben betrekking op zaken die op het terrein van beide toezichthouders liggen. Directeur-generaal A.W. Kist van de NMa en collegevoorzitter J.C. Arnbak van OPTA hebben het samenwerkingsprotocol heden ondertekend.

In het protocol staat wanneer en op welke wijze de NMa en OPTA onderling zullen samenwerken. Dat kan het geval zijn als in een bepaalde zaak zowel de NMa als OPTA bevoegdheden hebben. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als er sprake is van misbruik van een economische machtspositie door een onderneming uit de post- of telecommunicatiesector. Als een zaak op beider terrein ligt, overleggen de twee toezichthouders onderling wie deze zaak het beste kan afhandelen. Die beslissing hangt onder meer af van de wettelijke mogelijkheden, de beschikbare capaciteit en de aanwezige expertise. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uniforme interpretatie van begrippen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen NMa en OPTA is doelmatige en doeltreffende wetshandhaving en besluitvorming. De afspraken die beide instanties hebben gemaakt moeten ook het zogenoemde ‘forum shoppen’ tegengaan. Hiervan is sprake als een bedrijf zich, tegelijk of achtereenvolgens, tot beide toezichthouders richt in de hoop dat ten minste één van de twee een voor hem gunstige uitspraak doet.

Deel: ' NMa en OPTA tekenen samenwerkingsprotocol '
Lees ook