Nederlandse mededingingsautoriteit

Persbericht 9908

Den Haag, 31 maart 1999

NMa keurt collectieve bergingsregeling voor gestrande personenauto’s goed

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden zijn goedkeuring verleend voor een nieuwe collectieve regeling op het gebied van takel- en bergingswerkzaamheden voor personenauto’s die zijn gestrand ten gevolge van een ongeval. Bij deze regeling zijn acht alarmeringsdiensten betrokken die werken ten behoeve van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben gezamenlijk een aantal activiteiten en werkzaamheden op het gebied van bergingswerkzaamheden ondergebracht in de Stichting Incident Management Nederland. Deze stichting heeft voor heel Nederland een rayonering vastgesteld. Per rayon zal via een aanbestedingsprocedure een berger worden geselecteerd op basis van prijs en kwaliteit. De berger met wie een contract voor drie jaar wordt gesloten, zal meteen na een melding uitrijden om de gestrande auto te bergen. Het gaat hier om de zgn. ‘eerste berging’ die een spoedeisend karakter heeft: de gestrande auto moet zo snel mogelijk worden weggesleept om de rijbaan vrij te maken. De ‘tweede berging’ is minder spoedeisend (het vervoer naar het schadeherstelbedrijf) en maakt geen onderdeel uit van deze collectieve regeling.

De NMa gaat akkoord met de voorgestelde regeling, omdat een snelle en adequate berging van gestrande personenauto’s de veiligheid ten goede komt en filevorming terugdringt. Bovendien kan een efficiënte afhandeling ook een gunstig effect hebben op de hoogte van de premies van de autoverzekeringen. Door de periodieke aanbesteding van de bergingswerkzaamheden per rayon is de dynamiek in de markt verzekerd. Voor de regeling wordt een ontheffing verleend voor een periode van vijf jaar.

Deel: ' NMa keurt bergingsregeling gestrande personenauto's goed '
Lees ook