Nederlandse mededingingsautoriteit

Persbericht 9903

Den Haag, 2 februari 1999

NMa gaat overname Zuiver Zuivel/De Vereeniging door Campina Melkunie nader onderzoeken

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek geconcludeerd, dat de overname door Campina Melkunie B.V. van Samenwerking Zuiver Zuivel B.V. en Zuivelfabriek De Vereeniging B.V. te Limmen nader getoetst moet worden. De NMa heeft aan de partijen bekend gemaakt, dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist, aangezien er reden is om aan te nemen dat als gevolg van de overname een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt waardoor de concurrentie op de Nederlandse markt significant wordt belemmerd.

Campina Melkunie is een internationaal opererende coöperatieve onderneming die actief is op het gebied van de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivelproducten, zoals consumptiemelk, yoghurt, desserts, kaas en boter. Campina Melkunie is tevens actief op het gebied van de biologische zuivelproducten. Zuiver Zuivel en De Vereeniging produceren, verkopen en distribueren zuivelproducten waarvan het merendeel biologische zuivelproducten is.

Inkoopmarkten

De NMa heeft geconcludeerd, dat de markt voor rauwe reguliere melk en de markt voor rauwe biologische melk twee afzonderlijke inkoopmarkten zijn. Campina Melkunie en Zuiver Zuivel/

De Vereeniging zijn op deze beide markten als inkoper actief. Naar het oordeel van de NMa is het aannemelijk, dat Campina Melkunie op de markt voor reguliere melk reeds nu een machtspositie heeft en dat er reden is om aan te nemen dat deze machtspositie door de overname wordt versterkt. Op de markt voor biologische melk is het gezamenlijke marktaandeel van de bedrijven dusdanig groot en zijn de alternatieve afzetmogelijkheden voor melkleveranciers zodanig beperkt, dat er reden is om aan te nemen dat door de overname hierop een machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Tevens worden de bedrijven zeer groot in het segment biologisch-dynamische melk.

Verkoopmarkten

Met betrekking tot de relevante verkoopmarkten kan niet worden uitgesloten, dat biologische zuivelproducten dan wel biologisch-dynamische zuivelproducten afzonderlijke markten vormen. Ook op deze markten krijgen de bedrijven samen wat betreft een aantal productgroepen (zoals consumptiemelk, desserts, boter en room) dusdanige posities (tot ver boven de 50%), dat er reden is aan te nemen dat op deze markten een machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. In de tweede fase van het onderzoek zullen genoemde markten en de positie van de bedrijven daarop nader worden onderzocht.

Deel: ' NMa onderzoekt overname Zuiver Zuivel en De Vereeniging '
Lees ook