Persbericht 9913

Den Haag, 30 juni 1999

De NMa presenteert eerste jaarverslag

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden zijn eerste jaarverslag gepresenteerd. De NMa is sinds 1 januari 1998 actief als toezichthouder op de naleving van de Mededingingswet, die op de zelfde datum van kracht werd.

Tegelijkertijd is het jaarverslag door de Minister van Economische Zaken met haar bevindingen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het jaarverslag laat zien dat de NMa in haar eerste jaar met veel meer zaken is geconfronteerd dan bij de oprichting was voorzien. In 1998 werden 1040 ontheffingsverzoeken, 266 klachten en 154 concentratiemeldingen ingediend. Afgehandeld werden 486 ontheffingsverzoeken en 139 klachten. In 1998 heeft de NMa zes keer besloten dat partijen voor een concentratie een vergunning moesten aanvragen. Tweemaal werd een vergunning verleend en éénmaal werd een vergunning geweigerd. Vele van de behandelde zaken trokken grote (media)belangstelling, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven er snel van doordrongen raakte dat met de komst van de Mededingingswet de cultuur van de Nederlandse economie was veranderd.

Het toezicht van de NMa omvat alle sectoren van de Nederlandse economie. In 1998 was de NMa actief in o.m. de financiële sector, telecommunicatie, energie, de agrarische sector, beurzen en tentoonstellingen, detailhandel, uitgeverijen/drukkerijen, onderwijs, media, de IT-sector en de bouw.

De NMa heeft als toezichthouder belangrijke bevoegdheden waarvan in 1998 ook gebruik werd gemaakt. Zo werd een last onder dwangsom opgelegd evenals voorlopige lasten. Ook heeft de NMa van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om t.b.v. onderzoek bedrijven binnen te treden.

Per 1 juli 1999 zal de nieuwe elektriciteitswet van kracht worden. Als kamer van de NMa krijgt de Dienst uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet (DTe) hierdoor bevoegdheden betreffende de uitvoering en de naleving van deze wet.

Deel: ' NMa presenteert eerste jaarverslag '
Lees ook