Nederlandse mededingingsautoriteit

Persbericht 9910

Den Haag, 14 april 1999

NMa zet onderzoek naar overname Zuiver Zuivel/De Vereeniging door Campina Melkunie stop

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft het onderzoek naar de overname van Zuiver Zuivel/De Vereeniging door Campina Melkunie B.V. stop gezet nadat de partijen hebben medegedeeld, dat de eerder gemelde transactie geen doorgang zal vinden. De overname zoals die eerder bij de NMa was aangemeld, is niet in die vorm door de partijen tot stand gebracht. Voor deze overname was een vergunning vereist, aangezien de NMa reden had om aan te nemen dat een economische machtspositie kon ontstaan of worden versterkt op de inkoopmarkt voor rauwe reguliere en rauwe biologische melk en op de verkoopmarkten voor biologische zuivelproducten.

Doordat Zuiver Zuivel handelscontracten voor reguliere melk heeft afgestoten aan V.O.F. Cono komt de omzet van Zuiver Zuivel daarmee onder de drempel van 30 miljoen gulden te liggen. Daardoor hoeft de nieuwe transactie niet bij de NMa gemeld te worden. De NMa gaat er op basis van de marktomstandigheden van uit, dat de afstoting van de contracten met leveranciers van reguliere melk een duurzaam karakter heeft. Bovendien heeft de NMa kennis genomen van toezeggingen van de partijen op dat punt.

Het feit dat de overname nu in een andere vorm wel doorgang zal vinden, neemt de zorg van de NMa over een mogelijk dominante positie van de nieuwe combinatie op de inkoopmarkt voor biologische melk en de verkoopmarkten voor biologische zuivelproducten niet weg. Campina Melkunie krijgt immers op deze groeimarkten door samenvoeging van De Zwaluw en Zuiver Zuivel een sterke positie. De NMa zal daarom de situatie op deze markten blijven volgen.

Deel: ' NMa stopt onderzoek overname Zuiver Zuivel/De Vereeniging '
Lees ook