Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 9931

Den Haag, 26 november 1999

NMa wijst klacht Free Record Shop over vaste boekenprijs af

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconcludeerd, dat hij de klacht van de Free Record Shop tegen de vaste boekenprijs moet afwijzen omdat voor de vaste boekenprijs een ontheffing geldt tot 1 januari 2005. De Europese Commissie oordeelde dit najaar, dat het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels (KVB) waarin de afspraken rond de boekenprijs zijn vastgelegd, niet onder het Europese mededingingsrecht valt zolang de afspraken geen grensoverschrijdende effecten hebben. Ook heeft de Europese Commissie geconcludeerd, dat zij geen actie zal ondernemen tegen eerdere versies van dit reglement.

Hierdoor blijft de ontheffing van kracht die in 1997 door de Minister van Economische Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is verleend tot 1 januari 2005. Deze ontheffing is verleend onder de oude wet, maar kan bij de huidige stand van zaken op basis van de Mededingingswet niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' NMa wijst klacht Free Record Shop over vaste boekenprijs af '
Lees ook