Provincie Friesland

Provincies besluiten tot doorstart: NNBT belangrijk voor promotie noordelijke provincies

Dizze tekst wurdt op it stuit oerset yn it Frysk Gedeputeerde Staten van de Provincies Fryslân, Drenthe en Groningen hebben samen met het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) besloten de hoofdactiviteiten van het NNBT op het gebied van recreatie en toerisme voort te zetten. Dit betekent een doorstart van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme, dat er op dit moment financieel slecht voorstaat. De drie provincies zijn het eens over het belang van de toeristische promotie van het Noorden. De doorstart wordt ingezet op basis van een verstrekkende reorganisatie en forse financiële impuls van de drie Noordelijke provincies.
Lês fierder 14 juny 2002
Laatste wijziging: 14-6-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' NNBT belangrijk voor promotie noordelijke provincies '
Lees ook