Nederlands Normalisatie-instituut

23 juli, 1999

Naslagwerk voor afvalwaterzuivering

Delft - Voor diegenen die zich op Europees of internationaal niveau bezighouden met afvalwaterzuivering is sinds kort een naslagwerk op de markt. Dit boekje bevat definities van zon 230 termen uit de afvalwaterzuiveringstechniek en een lijst met de Duitse, Engelse en Franse vertaling van ruim 400 Nederlandse termen.

Het naslagwerk is een uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) en is een vertaling van de Europese norm NEN-EN 1085 Afvalwaterzuivering - Termen en definities.

Bestellen
De vertaalde versie van NEN-EN 1085 kost NLG 135,- (excl. 6% btw). Bedrijven kunnen de normen telefonisch of schriftelijk bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271, of e-mail: bestel@nni.nl.
Particulieren kunnen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % BTW, op postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft, onder vermelding van nummer en naam van de norm. Nadere informatie is te verkrijgen bij ir. O.L. Martens, normalisatie-adviseur bij NNI-Bouw, telefoon: (015) 2 690 292, e-mail: Onno.Martens@nni.nl. Of bij NNI-Klantenservice. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

terug

Deel: ' NNI geen naslagwerk uit voor afvalwaterzuivering '
Lees ook