Nederlands Normalisatie-instituut

19 april, 1999

NNI publiceert nieuwe normen voor asbest: Niet alle asbest is even schadelijk

Delft - Omdat asbest vaak in bouwwerken is toegepast, kan het daardoor relatief gemakkelijk in bouw- en sloopafval terecht komen. Een goede methode voor analyse van asbest is van groot belang, vanwege de mogelijk grote consequenties voor het milieu.
Met twee ontwerpen voor normen, die half april verschijnen, heeft het Nederlands Normalisatie-instituut zon specifieke analysemethode ontwikkeld.

Asbest vormt een groot milieuprobleem. In het verleden is asbest nogal eens toegepast vanwege de prettige materiaaleigenschappen: de onbrandbaarheid, de redelijke bestendigheid tegen chemicaliën en de grote isolatiewaarde. Later kwamen de nadelen van asbest naar voren. Uit het asbest kunnen kleine vezels vrijkomen, die bij inademing een ernstige longziekte veroorzaken. Vanwege de gevaren voor de volksgezondheid bestaat er voor asbest zowel op nationaal als Europees niveau regelgeving, die verder wordt ontwikkeld. Van asbest bestaan verschillende soorten vezels. De ene is schadelijker dan de andere. Vandaar dat een goede methode voor de identificatie van asbest van groot belang is.

Ontwerp NEN 5896
Met NEN 5896, Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie, kan asbest niet alleen worden geïdentificeerd, maar is ook een goede schatting van het asbestgehalte mogelijk. Vanwege de complexiteit van polarisatiemicroscopie bevat de norm uitgebreide achtergrondinformatie over microscopie en optische verschijnselen en algemene informatie over de eigenschappen van het asbest. NEN 5896 is met name een norm voor gebruik in de laboratoria.

Ontwerp NEN 5897
NEN 5897, Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat, beschrijft met name de monstername van asbest bij de bepaling van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat. Voor de feitelijke bepaling van het asbest verwijst NEN 5897 naar NEN 5896. De norm is naast bouw- en sloopafval van toepassing op puingranulaat dat (nog) in depot is (met een nominale korrelgrootte van 40 mm) en op puingranulaat dat al als fundering of verharding van wegen is toegepast. Ook kan de norm worden gebruikt in geval één van deze materialen - in elke verhouding - met grond is vermengd.

Bestellen?
De ontwerpnormen zijn nog in druk en half april leverbaar. Ze zijn te verkrijgen in de NNI-stand tijdens de Ecotech (13-16 april in de Jaarbeurs te Utrecht, standnummer 9A-032), of vanaf half april bij NNI-Klantenservice, (015) 2 690 391, e-mail: info@nni.nl. Belanghebbenden hebben na de publicatie van de ontwerpen drie maanden de tijd om hierop commentaar te leveren. Met vragen of voor het indienen van commentaar kunt u zich wenden tot drs. R.W. Wieleman, consultant
NNI-Milieu, telefoon: (015) 2 690 245, e-mail: Ruud.Wieleman@nni.nl.

terug

Deel: ' NNI publiceert nieuwe normen voor asbest '
Lees ook