Nederlands Normalisatie-instituut

19 juli, 199910

NNI publiceert wijzingsblad NEN 3381/A1 voor verkeerstekens

Hoe test je een verkeersbord?

Delft - Het is niet altijd nodig dat complete verkeersborden worden getest. Afhankelijk van de te testen eigenschap kunnen producenten volstaan met een een stuk van een verkeersbord uit de te testen partij. Dit staat in wijzigingsblad NEN 3381/A1 - verkeerstekens - algemene eisen voor borden, dat is gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI).

In wijzigingsblad NEN 3381/A1 staan tevens de correcties volgens het correctieblad NEN 3381/C1:1993.
De nieuwe wijzigingen betreffen de eisen (in hoofdstuk 5 van NEN 3381) die zijn gesteld aan de visuele beoordeling van het materiaal van de drager, de beproevingsmethoden en de monsterneming (hoofdstuk 6). Er is nu expliciet vermeld dat van iedere partij verkeersborden voor elke afzonderlijke beproeving een nieuw exemplaar moet worden gebruikt, maar dat in een aantal gevallen kan worden volstaan met een stuk van een verkeersbord uit de te testen partij.Ook geeft het wijzigingsblad antwoord op vragen die in het verleden herhaaldelijk zijn gesteld over beproevingsmethoden. Zo worden onder andere het testen van de reinigbaarheid, de hechting, maar ook de stootvastheid en de veroudering van retroreflecterend materiaal in het wijzigingsblad geregeld.
De overige wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de verwijzingen naar NEN-ISO-normen (door Nederland overgenomen internationale normen).

Meer informatie en bestellingen
Voor meer informatie over het wijzigingsblad kan men terecht bij ir. J.W. Nieuwenhuys, normalisatie-adviseur NNI-Bouw, telefoon (015) 2 690 333, e-mail: Hans.Nieuwenhuis@nni.nl. Of bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.
Het wijzingsblad NEN 3381/A1 kost 6,- NLG (excl. 6 % btw). Bedrijven kunnen dit blad telefonisch of schriftelijk bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271, of e-mail: bestel@nni.nl. Particulieren kunnen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % btw, op postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft, onder vermelding van nummer en naam van het wijzigingsblad.
Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

terug

Deel: ' NNI wijzingsblad NEN 3381/A1 voor verkeerstekens '
Lees ook