NOC*NSF


NOC*NSF vraagt meer aandacht voor maatschappelijk belang van sport

Arnhem, 28 mei 2002

NOC*NSF wil meer aandacht voor het belang van sport in de maatschappij en de politiek. Dit heeft de sportkoepel vandaag in een brief aan de informateur J.P.H. Donner laten weten. Volgens NOC*NSF is er meer dan ooit behoefte aan binding in de samenleving en is het juist de sport die daarin een belangrijke rol kan spelen. Daartoe zou er een echte sportparagraaf opgenomen moeten worden in het nieuwe regeerakkoord.

In de sportparagraaf moet aandacht geschonken worden aan extra investeringen voor de sport in relatie met onderwijs, sociale cohesie, veiligheid en gezondheidszorg. De extra investeringen bedragen tenminste 50-100 miljoen en dienen echt in de sport zelf te worden geïnvesteerd.

Tijdens het nationale lijsttrekkersdebat Nederland Sportland op 28 januari jl. hebben lijsttrekkers van de grotere politieke partijen (met uitzondering van LPF) al aangestuurd op een dergelijke verhoging van het sportbudget en het toevoegen van een sportparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Sport verbindt mensen, ongeacht afkomst, overtuiging, ras en geloof. Het in gang gezette beleid van de afgelopen jaren vraagt om continuering en versteviging, zo was de algemene mening.

Het maatschappelijk belang van sport wordt tegenwoordig door velen onderkend. In samenspraak hebben instanties als VNG, Landelijk Contact, het Interprovinciaal overleg, VNO-NCW, FNV, de NOS, de atletencommissie en NOC*NSF een gezamenlijke visie (Nederland Sportland- Iedereen Sportief Aktief) op het sportbeleid voor de komende vier jaar ontwikkeld. Deze visie is ook verstuurd aan de informateur, de fractievoorzitters en sportwoordvoerders van CDA, VVD en LPF en vindt ondersteuning bij de ministeries van OC&W, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Persberichten 2002

NOC*NSF vraagt mee...

Deel: ' NOC*NSF vraagt meer aandacht voor maatschappelijk belang van sport '
Lees ook