PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER THEO KELCHTERMANS

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

1 juni 1999

Nog 180.000 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen

Eind mei zijn er in Vlaanderen 180.173 niet-werkende werkzoekenden (N.W.W.Z.), waarvan er 146.415 uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (U.V.W.) zijn. Dit blijkt uit de cijfers die vandaag door Vlaams minister van Tewerkstelling, Theo Kelchtermans, werden bekendgemaakt.

De ruimere groep niet-werkende werkzoekenden (N.W.W.Z.) vertegenwoordigt het bij de VDAB ingeschreven arbeidsmarktpotentieel. In deze groep zijn ondermeer de schoolverlaters, de vrij ingeschrevenen en een zeer diverse restgroep (met daarin de tijdelijk geschorsten) opgenomen.

Elke (definitief) geschorste - die zijn uitkering verliest en dus geen U.V.W. meer is - kan als werkzoekende ingeschreven blijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en kan zo verder werk blijven zoeken. Indien hij dit doet, wordt hij meegeteld in deze Vlaamse cijfers.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (N.W.W.Z.) ligt 19.126 eenheden of -9,6 % lager in vergelijking met eind mei vorig jaar. In vergelijking met vier jaar geleden is dit een daling met meer dan 25%.

Het aantal mannelijke N.W.W.Z. vermindert met -7,0 % in vergelijking met vorig jaar, het aantal vrouwelijke N.W.W.Z. met -11,3 %. Daarmee komt het aandeel vrouwen op 58,9 %.

Uitgesplitst naar werkloosheidsduur blijkt dat de daling op jaarbasis zich het sterkst manifesteert in de groep met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar (-19,4 %). Het aantal zeer langdurig werklozen (+ 2 jaar) is op jaarbasis gedaald met -13.515. Eind mei waren er nog 64.376 langdurig werklozen.
De verschillende tewerkstellingsmaatregelen voor de langdurig werkzoekenden werpen duidelijk vruchten af.

In alle VDAB subregionale Tewerkstellingsdiensten (STD' s) daalt de werkloosheid in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

In mei zijn er 146.415 Uitkeringsgerechtigd Volledig Werklozen (U.V.W.'s), waarvan 58.315 mannen en 88.100 vrouwen.
Dit is ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar een daling met -19.299 eenheden.
Daarmee ligt het aantal U.V.W.'s -11,6 % onder het niveau van een jaar geleden.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Nog 180.000 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen '
Lees ook