Provincie Noord-Holland


3 juni 1999
Nog dit jaar regionale televisie in Noord-Holland

In de vergadering van 1 juni 1999 hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld dit najaar te starten met regionale televisie in Noord-Holland. Met deze beslissing is voor de provincie een bedrag van 4,9 miljoen gulden per jaar gemoeid voor de periode 1999 t/m 2001 (totaal ruim 12 miljoen gulden). Dit voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur op 16 juni aanstaande.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH) het Bussinessplan Televisie 1999-2001 geschreven. De SRONH is de publieke zendgemachtigde voor Noord-Holland. In het plan wordt gesproken over de mogelijkheid tot samenwerking met landelijke, regionale en lokale omroepen. De provincie geeft de SRONH de opdracht om voor 1 december 1999 een verder gaande vorm van samenwerking met de lokale zender in Amsterdam AT5 te realiseren in de vorm van een editie-stelsel.

Overigens is aan het voorstel van GS de voorwaarde verbonden dat het Ministerie van OC&W de provinciale financiële bijdrage aan de regionale televisie verdubbelt. Deze mogelijkheid voor co-financiering is in de Mediawet opgenomen. De provincie heeft eerder dit jaar het standpunt ingenomen dat de regionale omroep een taak is van het rijk. In de toekomst aldus de provincie zal regionale televisie uit rijksmiddelen betaald moeten worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het Kabinet en de Tweede Kamer hierover denken. Daarom zal de provincie voor de periode 1999 t/m 2001 de financiële gevolgen zelf op zich nemen en geen provinciale opslag gaan heffen.

De programmering bestaat uit een uur regionale televisie per dag. Naast nieuws en actuele ontwikkelingen in de provincie biedt de televisie ruimte voor achtergrond reportages, service, sport, kunst en cultuur. De uitzending wordt vervolgens in een zogeheten carrousel herhaald. Eind 1999 kan gestart worden met de testuitzendingen zodat per 1januari 2000 sprake is van een volwaardige start van regionale televisie in Noord-Holland, voor een proefperiode van minimaal 2 jaar tot de nieuwe Mediawet in 2002.
In de provincie Noord-Holland is langdurig en intensief gediscussieerd over regionale televisie. Met de komst van regionale televisie in Noord-Holland is er -op de provincie Utrecht na- sprake van een landelijk dekkend netwerk van regionale televisie in Nederland.

Inlichtingen: Willem Padt, tel. (023) 514 36 11

Deel: ' Nog dit jaar regionale televisie in Noord-Holland '
Lees ook