Provincie Zuid-Holland


29-06-1999

Nog drie locaties voor baggerspecie overgebleven

In de zoektocht naar de meest geschikte plaats om in het Hollandsch Diep of Haringvliet een berging voor baggerspecie aan te leggen, vallen drie alternatieven af. Dit heeft de stuurgroep baggerspecieberging Hollandsch Diep recent besloten. De put van Cromstrijen en twee locaties in het oosten resp. midden van het Hollandsch Diep worden nu verder onderzocht. Dat gebeurt door middel van een Milieueffectrapport (MER).

De stuurgroep, bestaande uit Rijkswaterstaat, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeenten Korendijk, Moerdijk, Cromstrijen en Strijen, heeft unaniem besloten om drie andere locaties te laten afvallen. Het gaat om plaatsen ten oosten van Tiengemeten, voor Willemstad en bij Tonnekreek.
Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met de mogelijkheid een deel van het verontreinigde slib op Moerdijk te kunnen verwerken, aldus voorzitter Jan Heijkoop, gedeputeerde van Zuid-Holland.

In 1998 is gestart met de procedure voor de realisering van depotruimte voor verontreinigd baggerslib. Afgelopen najaar is begonnen met de opstelling van een MER. In april werd over de eerste fase (het locatiegedeelte) een brede workshop georganiseerd. De inzet was het selecteren van kansrijke depotlocaties. Belangrijke aspecten hierbij waren woon- en leefmilieu, natuur en recreatie. De locaties Put van Cromstrijen, Midden en Oost scoren daarop beter dan de andere locaties.

De Put van Cromstrijen is een voormalige zandwinput die wordt gebruikt als stortplaats voor minder verontreinigd baggerslib. Op de locatie Midden zal zowel een put-variant als een volledig omdijkt depot verder worden bestudeerd. Op de locatie Oost wordt alleen een ommuurde variant bestudeerd.

De initiatiefnemers gaan nu met de Commissie MER overleggen of deze keuze voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. Als dat zo is kan de MER-studie worden voorgezet.

Deel: ' Nog drie locaties voor baggerspecie Zuid-Holland '
Lees ook