Kerken in Aktie

Nog een ton voor slachtoffers van oorlog om Kosovo

Utrecht, 29 maart 1998

Partners van Kerken in Aktie bieden waar mogelijk hulp aan slachtoffers van oorlog om Kosovo

Naast de toezegging, op 25 maart, van ƒ 100.000,- voor de opvang van vluchtelingen in Macedonië heeft Kerken in Aktie vandaag opnieuw ƒ 100.000,- vrijgemaakt voor de opvang van de Kosovaarse vluchtelingen in Albanië. Daarmee is de totale bijdrage van Kerken in Aktie aan het conflict in Kosovo sinds april 1998 gekomen op ƒ 590.000,-

Naarmate de oorlog voortduurt neemt de humanitaire nood op de Balkan toe. Een einde van de crisis is nog niet in zicht. De NAVO en de Servische regering geven elkaar geen duimbreedte toe. Er zou zelfs sprake zijn van genocide-parktijken in Kosovo, begaan door Servische troepen. De oorlog om Kosovo begon een jaar geleden. Reeds 250.000 mensen verlieten huis en haard. Daar zijn de laatste dagen nog eens tienduizenden Kosovaren van Albanese afkomst bijgekomen. Het gevaar dat de oorlog uitwaaiert naar een groter gebied op de Balkan is levensgevaarlijk aanwezig.

Kerken in Aktie steunt in Kosovo en de buurlanden van de Joegoslavische deelrepubliek lokale, particuliere organisaties. Een gezamenlijk ACT-hulpprogramma (ACT = ‘Action by Churches Together’) in reactie op de oorlog werd zomer vorig jaar gestart. Echter de onderdelen van dit programma, gericht op noodhulp en rehabilitatie van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg zijn tijdelijk teruggeschroefd of stopgezet.

Alle partners van Kerken in Aktie concentreren zich nu op de meest acute hulpverlening. Een nieuw internationaal ACT-noodhulpprograma voor de direct getroffenen van de oorlog wordt uitgevoerd. Totale omvang: vier miljoen gulden. De operaties op een rij:

Macedonë: ACT/MCIC
In de afgelopen dagen zijn naar schatting 20.000 Kosovaren de grens overgestoken naar Macedonië. Het land is niet in staat meer vluchtelingen te huisvesten, tenzij er noodhuisvesting wordt georganiseerd. De vluchtelingen worden opgevangen door de UNHCR, het Rode Kruis van Macedonië en ACT/MCIC. Deze organisaties bereiden zich in overleg met de regering voor op de opvang van veel meer vluchtelingen. ACT/MCIC specialiseert zich in voedsel, hygiënische artikelen, sanitatie, water en medicijnen voor de vluchtelingen.

ACHTERGROND: ACT/MCIC werkt sinds 1992 aan de structurele verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen in Macedonië: o.a. Rhoma’s, boerenfamilies en gehandicapten. De leden van ACT/MCIC zijn kerken, religieuze groepen en particuliere organisaties.

Montenegro en Kosovo: ACT/IOCC
IOCC heeft bases voor hulpverlening in Belgrado, Podgorica (Montenegro) en Decani (Kosovo). De organisatie beschikt in deze plaatsen over voedselvoorraden. Als gevolg van de onveiligheid heeft IOCC een groot deel van haar staf moeten terugtrekken. Echter, nog steeds zijn mensen ter plekke. Informatie over hun activiteiten is schaars. IOCC staat klaar om vluchtelingen en ontheemden in Montenegro en Kosovo te helpen.

ACHTERGROND: ACT/IOCC is de officiële buitenlandse humanitaire hulporganisatie van orthodoxe christenen in de Verenigde Staten en Canada en biedt sinds 1992 vooral vluchtelingenhulp in voormalig Joegoslavië .

Albanië: ACT/DA
Afgelopen nacht staken tienduizenden Kosovaarse vluchtelingen de grens over naar Albanië. Sinds het uitbreken van het conflict werkt Kerken in Atie samen met Diakonie Agape in Albanië. DA was actief betrokken bij de noodhulp (m.n. kleding) aan 20.000 vluchtelingen die reeds hun toevlucht in Albanië hadden gezocht.

ACHTERGROND: Diakonie Agapes is de sociale en ontwikkelingsorganisatie van de Orthodoxe Autocephale Kerk van Albanië. DA is sinds 1997 actief in de hulpverlening in antwoord op de crisis in Albanië en Kosovo.

Deel: ' Nog een ton voor slachtoffers van oorlog om Kosovo '
Lees ook