Nieuws Spoorwegvakbond FSV


Nog geen overgangsregeling Spoorwegpolitie

Utrecht, 29 juni 1999

Het heeft even geduurd, maar de gesprekken met de directie van de Spoorwegpolitie en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) over de overgangsmaatregelen zijn inmiddels voortgezet. De afgelopen maanden hebben de activiteiten zichtbaar stil gelegen en is enkel de positie van de directeuren van de Spoorwegpolitie geborgd.

Max van Asch van Wijck gaat naar Railinfrabeheer en Gert van Beek wordt hoofd van de divisie Spoorwegpolitie bij de KLPD. Nu zij hun eigen rechtspositie geregeld hebben, dienen zij spoedig ook de positie van hun medewerkers te gaan regelen. Het is immers zo 1 januari 2000 en dan is de uitplaatsing van de Spoorwegpolitie een feit.

De FSV vindt dat de medewerkers nu spoedig duidelijkheid moeten krijgen over hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder wat betreft de overgangsmaatregelen. De afgelopen weken is er meer en meer onrust onder de medewerkers ontstaan. Dit is een gevolg van de 'road-show' van de directie op de werkplekken. Deze onrust is op zich niet onlogisch omdat de tijd dringt en er nog steeds geen overgangsmaatregelen zijn afgesproken.

De FSV heeft er bij de directie op aangedrongen dat er snel werkgroepen aan de slag moeten om uiterlijk binnen 4 weken te kunnen rapporteren aan de directie en de vakbonden bij de Spoorwegpolitie. Dit geldt voor de onderwerpen pensieon/VUT, beloning en overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen die wij bij de NS kennen, maar niet in de politie-CAO geregeld zijn. Onze leden bij de Spoorwegpolitie hebben deze laatste categorie in maart 1999 benoemd.

Max van Asch van Wijck heeft ons laten weten dat hij dit overgangstraject zelf wil afmaken, dus voordat hij per 1 oktober 1999 het korps Spoorwegpolitie verlaat en overgaat naar Railinfrabeheer. De FSV rekent er op dat, net als de positie van de twee directeuren, ook de overgangsmaatregelen voor hun medewerkers goed zullen worden geregeld.

Meer duidelijkheid en besluitvorming over de resultaten van de werkgroepen en mogelijke overgangsmaatregelen valt te verwachten in augustus 1999.

Deel: ' Nog geen overgangsregeling voor Spoorwegpolitie '
Lees ook