Gemeente Langedijk


Nog geen steun voor project huiselijk geweld
05 maart 2003

Het Project Huiselijk Geweld Noord-Holland Noord kan (nog) niet rekenen op financiële vanuit Langedijk. De stuurgroep van het project had gevraagd om een eenmalige gemeentelijke bijdrage van 6.255 euro. Dat komt neer op ongeveer 25 eurocent per inwoner. Alle gemeenten in Noord-Holland Noord zijn om een financiële bijdrage gevraagd. De meningen over het project zijn uiteenlopend. Op zich spreekt het project veel gemeenten aan, maar twijfels bestaan over de juiste aanpak. Ook politiek Langedijk heeft zn twijfels. Althans, de meeste raadsleden. De fracties van Hart voor Langedijk/D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid ondersteunen het voorstel. Deze fracties vinden dat zo snel mogelijk tot subsidiering moet worden overgegaan. De resterende fracties, een meerderheid in de raad, willen eerst nader informatie voordat de subsidie wordt toegekend.

In de raadsvergadering van februari stond de aanvraag eveneens op de agenda. Toen staakten de stemmen in de Langedijker vroedschap. Acht raadsleden vonden in februari dat de subsidie moest worden verstrekt. De andere acht wilden zich eerst nader laten informeren.

Deel: ' Nog geen steun voor project huiselijk geweld in Langedijk '
Lees ook