Gemeente Dordrecht


---

Nóg gevarieerder aanbod voor filmliefhebber

Vincent Brinkhof
Filmhuis Cinode brengt jeugdige en volwassen filmliefhebbers de komende jaren een nóg gevarieerder aanbod. Cinode gaat door met een mix van kwaliteitsfilms en de betere publieksfilms in combinatie met een kinderfilmaanbod. Dat leverde 15.886 bezoekers op, meer dan de beoogde 15.000.

Filmhuis Cinode stelt zich ten doel om een groeiend aantal bezoekers te realiseren. Van 15.000 in 2002 naar 17.500 in 2003 en 20.000 de volgende jaren. Een ruimere filmkeuze, een groter aantal filmvertoningen en meer publiciteit hebben daar een positieve invloed op.

Sinds januari is het aantal avondvoorstellingen uitgebreid met een late voorstelling op vrijdag- en zaterdagavond. Het aantal films dat wekelijks te zien is, wordt uitgebreid van 8 naar 10. Commerciële familiefilms zullen vaker te zien zijn, de aansluiting op landelijke evenementen wordt uitgebreid en het filmhuis breidt de eigen activiteiten uit. Dat is het gevolg van de instemming van het college van Burgemeester en Wethouders met het beleidsplan 2002-2004 van Filmhuis Cinode.

Het beleidsplan is opgesteld in overleg met Stichting Filmhuis Cinode die voorheen de programmering en publiciteit verzorgde en vloeit voort uit het collegevoorstel van maart 2001, waarin werd voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor Filmhuis Cinode in fasen over te dragen aan Schouwburg Kunstmin. Cinode hoopt met de plannen het cinematografisch hart van Dordrecht te worden.

Ondanks dat het filmhuis in de lift zit, is er een financieel tekort. Dit wordt deels veroorzaakt doordat in de financiering destijds geen rekening is gehouden met een stijgende filmhuur bij hogere opbrengsten. Het tekort van 2002 en 2003 wordt aangevuld uit middelen van de sector Cultuur. De overige benodigde gelden worden ingebracht bij de Kadernota. Wie benieuwd is naar het actuele filmaanbod, kan terecht op www.cinode.nl.

Deel: ' Nog gevarieerder aanbod voor filmliefhebber in Dordrecht '
Lees ook