Ingezonden persbericht


Nog kansen voor slimme pioniers in kantoorrenovatie naar energieneutraal

Nog enkele plaatsen open voor subsidie van maximaal 250.000,-

Energiesprong lanceerde een oproep onder de titel 'Kantoren vernieuwen naar energieneutraal'. Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector waar een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige gebruik gerealiseerd kan worden. Doel van het programma is om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren. Afgelopen 7 mei opende de inschrijving voor de Realisatieprojecten en er is nog plaats voor partijen die willen inschrijven.

Realisatieprojecten
De Realisatieprojecten zijn de daadwerkelijke uitvoering van renovatieprojecten die een energiereductie van minimaal 60% beogen. Het totale subsidiebudget voor deze renovatieprojecten is 1.500.000. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het subsidiebedrag per project wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties, met een plafond van 250.000,-.

Selectie
Energiesprong selecteert met een commissie de projecten; het is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI dat de subsidie toekent en uitkeert. Energiesprong blijft gedurende de realisatie het centrale punt voor kennisuitwisseling, communicatie en monitoring.

In maart startten zeven studies voor een technische onderbouwing van kantoorrenovaties met een energiereductie van 60%. Voor deze oproep van het initiatief 'Kantoren vernieuwen naar energieneutraal' zijn 18 aanvragen binnengekomen bij het programma Energiesprong; zeven daarvan zijn gehonoreerd voor financiering. Vanaf 7 mei is het mogelijk om realisatieprojecten voor financile ondersteuning, binnen ditzelfde initiatief, in te dienen.

De nog te selecteren realisatieprojecten ontvangen financile ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en worden door Energiesprong ondersteund met kennis- en communicatieactiviteiten.

Energiesprong
Energiesprong is een transitieprogramma in opdracht van BZK dat als doel heeft om de markt voor energieneutrale renovatie en bouw te stimuleren. Het programma kent een scala aan activiteiten om de vraag- en aanbodzijde van de markt voor te bereiden op grootschalige toepassing van energieneutrale bouw. Ondermeer worden diverse oproepen gedaan voor energieambitieuze projecten in woning- en kantorenbouw en retail. Een meer intensieve samenwerkingsvorm tussen bouwpartijen is in alle gevallen een voorwaarde voor inschrijving.

Voor meer informatie over de regeling 'Kantoren vernieuwen naar energieneutraal' gaat u naar: https://energiesprong.nl/experimentoproepen/kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal/

Deel: ' Nog kansen voor slimme pioniers in kantoorrenovatie naar energieneut.. '


Lees ook