Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl


Persbericht

No 01/216 Den Haag 13 juli 2001

Nog ruimte voor verbeteringen betalingsverkeer

In Nederland is sprake van een kwalitatief hoogwaardig betalingsverkeer. Nederland beschikt over een goede infrastructuur voor betalen en er wordt veel gebruik gemaakt van efficiënte elektronische betaalinstrumenten. Betalen met dure cheques komt weinig voor waardoor ons betalingsverkeer in vergelijking met andere landen vooral voor eindgebruikers relatief goedkoop is. Op een aantal gebieden is nog vooruitgang mogelijk. Dit staat in de beleidsnota Betalingsverkeer: de markt voor girale betaalmiddelen, die minister Zalm vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

In de nota wordt bezien of en hoe verbetering van de marktwerking mogelijk is met behoud van efficiëntie en veiligheid van het betalingsverkeer. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het betalingsverkeer wordt ingegaan op een aantal aspecten zoals de transparantie en de verwerkingsduur van overboekingen, de toegang tot betaalrekeningen, de dynamiek van de betaalmarkt en het grensoverschrijdende betalingsverkeer. Een deel van de vermelde beleidsinitiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van de transparantie en verwerkingsduur, is in overleg met de banken inmiddels gerealiseerd.

Op een aantal gebieden is nog verdere vooruitgang mogelijk. Nederland zou nog meer zijn voordeel kunnen doen met nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke winst kan worden geboekt door het gebruik van chipcards in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, in telefooncellen en parkeermeters. Een positieve invloed kan ook uitgaan van een vergroting van de entree tot de betaalmarkt van nieuwe aanbieders van betaalmiddelen. Een belangrijke stap is inmiddels gezet met de publicatie van de Europese richtlijn 'elektronisch geld instellingen' in oktober 2000, die een gelijk speelveld beoogt te realiseren tussen niet bancaire en bancaire aanbieders van elektronisch geld. Implementatie van deze richtlijn vindt nu plaats. Verder verdient het wisselen van bank aandacht. In het licht van de introductie van de euro worden op Europees niveau nog oplossingen gezocht voor het terugdringen van de nog steeds te hoge tarieven voor grensoverschrijdende betalingen.

In de nota staat tenslotte dat nog meer inzicht is gewenst in het functioneren van betaalsystemen in de Nederlandse retailbetaalmarkt. Aspecten als tariefstelling, klantgerichtheid en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen vereisen nadere aandacht. Met het oog hierop heeft de minister van Financiën in april de Nederlandsche Bank verzocht een rapport op te stellen over de tariefstructuren en infrastructuur in het girale betalingsverkeer voor particuliere en zakelijke gebruikers. Hierbij wordt in samenspraak met de banken gekeken of de marktwerking rond de gemeenschappelijke infrastructuur van de banken verbeterd kan worden.

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Telefoonnummer 070 - 342.7140

13 jul 01 15:16

Deel: ' Nog ruimte voor verbeteringen betalingsverkeer '
Lees ook