CBS Persbericht


Datum: 08-04-99

Nog steeds veel vacatures

Het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en instellingen bedroeg eind december vorig jaar 124 duizend. Dat is 7 duizend meer dan eind september. Een stijging in het vierde kwartaal is de laatste jaren gebruikelijk. In het vierde kwartaal van 1997 steeg het aantal vacatures nog met 24 duizend. De stijging in het vierde kwartaal van 1998 is dus veel kleiner. Het vacaturecijfer van het CBS in Voorburg wijst dan ook op een minder onstuimige groei van de vraag naar arbeid

Einde aan sterke groei vacatures

Het hoogste aantal vacatures in de vorige periode van hoogconjunctuur bedroeg 134 duizend, in maart 1990. Daarna zette een daling in tot slechts 33 duizend eind 1993. Sindsdien vertoonde het aantal vacatures een stijgende tendens, die in 1997 en in de eerste helft van 1998 steeds krachtiger werd. Eind juni van vorig jaar werd het vorige record gebroken met een aantal van 139 duizend.

In het derde kwartaal van vorig jaar kwam er een einde aan de sterke stijging van het aantal vacatures. Het aantal vacatures daalde in dat kwartaal met 22 duizend tot 117 duizend. Die daling was veel groter dan gebruikelijk in het derde kwartaal. Eind december bedroeg het aantal vacatures 124 duizend, 7 duizend meer dan eind september. Een jaar eerder nam het aantal vacatures in het vierde kwartaal nog toe met 24 duizend.

Aanhoudend grote vraag naar arbeid

Hoewel ruim onder het record van juni 1998, lag het aantal vacatures eind vorig jaar nog steeds op een hoog niveau. Het cijfer van 124 duizend is zelfs het hoogste dat ooit voor december gemeten is. Dit bevestigt het beeld van een aanhoudend grote vraag naar arbeid in de laatste kwartalen van vorig jaar. Uit eerder door het CBS gepubliceerde cijfers over de banenontwikkeling bleek al dat het aantal banen in de tweede helft van vorig jaar onverminderd is gegroeid. In dezelfde periode daalde de geregistreerde werkloosheid met ca. 5 duizend per maand.

Ontstane en vervulde vacatures

Het aantal vacatures aan het eind van een kwartaal is het resultaat van enerzijds het ontstaan van nieuwe vacatures en anderzijds het vervullen van bestaande vacatures. Sinds het CBS ontstane en vervulde vacatures meet zijn deze aantallen in het vierde kwartaal nog nooit zo hoog geweest. In het vierde kwartaal ontstonden 183 duizend vacatures. Daartegenover stonden 176 duizend vervulde vacatures. Doordat er meer vacatures ontstonden dan konden worden vervuld, steeg het aantal vacatures per saldo met 7 duizend.

Bedrijfstakken

De toename van het aantal vacatures in het vierde kwartaal kwam geheel voor rekening van het kleinbedrijf (1-9 werknemers). In het midden- en grootbedrijf bleef het aantal vacatures ongeveer gelijk. De meeste van de 124 duizend vacatures eind december stonden open in de commerciële dienstverlening (73 duizend). In deze bedrijfstak stonden vooral veel vacatures open in de handel (23 duizend) en in de zakelijke dienstverlening (30 duizend).

Achtergrondinformatie

Het aantal vacatures is exclusief vacatures bij overheid en onderwijs.

Het CBS meet het aantal vacatures door een schriftelijke enquête bij ongeveer 25 duizend bedrijven en instellingen. Het CBS vindt het niet verantwoord om de vacaturecijfers te corrigeren voor seizoeninvloeden. Het patroon van de ontwikkeling van het aantal vacatures was daarvoor de afgelopen tien jaar te weinig stabiel.
Voor achtergrondinformatie over de aantallen vacatures kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. S. van den Elshout, tel. (070) 337 54 56. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. Vacatures naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte 1), ultimo kwartaal 1997 1998

31-mrt

30-jun

30-sep

31-dec

31-mrt

30-jun

30-sep

31-dec x 1000
Totaal aantal vacatures

80

90

82

106

122

139

117

124 Naar bedrijfstak (SBI 1993):
Landbouw en visserij

Industrie en bouwnijverheid

21

25


25

27

32

27

29 w.o.
Industrie

14

16

15

17

18

21

18

19 Bouwnijverheid


10Commerciële dienstverlening

46

50

46

64

73

83

70

73 W.
Handel

15

17

15

21

21

27

24

23 Horeca

Vervoer en communicatie
10 Financiële instellingen

Zakelijke dienstverlening

19

21

19

25

31

36

30

30 w.o.
Computerservice, ITS-technologie

Niet-commerciële dienstverlening

13

13

13

15

20


19

20 W.
Gezondheid- en welzijnszorg
10

13

13

12

12 Cultuur en overige dienstverlening

Naar bedrijfsgrootte
bedrijven met:
1-9 werknemers


27

23


36

37

29

35 10-99 werknemers

25

26

24

34

39

47

42

41 100 werknemers of meer


36

36

40

47


47

48 1. Het aantal vacatures is exclusief het aantal vacatures bij overheid en onderwijs.

Vacatures 1)
Aantal
vacatures Ontstane
vacatures 2) Vervulde
vacatures 2) 3)
x 1000
Per ultimo:
oktober

1980

52oktober

1981

27oktober

1982

18oktober

1983

24september

1984

35januari

1986
januari

1987

71januari

1988

65september

1988

70december

1988

71

144

145

maart

1989

90

180

160 juni

1989

95

195

191 september

1989

92

183

185 december

1989

93

172

172

maart

1990

134

193

153 juni

1990

125

167

176 september

1990

105

142

162 december

1990

98

135

142

maart

1991


159

147 juni

1991

107

186

190 september

1991

87

155

176 december

1991

78

139

148

maart

1992

89

162

151 juni

1992


144

156 september

1992

58

142

161 december

1992

45

94

107

maart

1993

47

104

102 juni

1993


104

107 september

1993


97

107 december

1993


78

80

maart

1994

43

108

98 juni

1994

42

115

117 september

1994

39

117

119 december

1994

43

98

95

maart

1995

56

131

118 juni

1995


134

135 september

1995


141

141 december

1995

62

120

114

maart

1996

73

145

134 juni

1996

71

152

153 september

1996

61

141

151 december

1996

70

133

123

maart

1997

80

138

129 juni

1997

90

176

166 September

1997

82

165

173 December

1997

106

177

153

Maart

1998

122

204

188 Juni

1998

139

214

197 September

1998

117

189

211 December

1998

124

183

176 1. Het aantal vacatures is tot en met het derde kwartaal van 1993 exclusief het aantal vacatures bij overheid, onderwijs, sociale werkplaatsen, uit- zendbureaus en uitleenbedrijven. Vanaf het vierde kwartaal 1993 is het aantal vacatures exclusief het aantal vacatures bij overheid en onderwijs.
2. In het desbetreffende kwartaal.
3. Inclusief vervallen vacatures.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n084.htm Laatst gewijzigd: 08 april 1999

Deel: ' Nog steeds veel vacatures '
Lees ook