Nol Reverda van Hogeschool Zuyd geeft lezing Over krimp


Maastricht, 20120117 -- Zondag 29 januari 2012 zal om 15:30 een lezing over krimp worden gegeven door socioloog en lector sociale integratie en demografische krimp van Hogeschool Zuyd Nol Reverda. De lezing zal plaatsvinden in boekhandel Selexyz Dominicanen te Maastricht. De lezing, die de demografische krimp zal behandelen, is gerelateerd aan Nol Reverda’s recent verschenen boek Over krimp, uitgegeven door Uitgeverij Boekenplan te Maastricht.

De discussies over bevolkingsdaling richten zich in de regel op de zogenaamde ‘harde’ kant ervan: leegstaande schoolgebouwen, dichtgespijkerde woningen en verlaten winkels. Maar wat doet krimp eigenlijk met de ‘zachte’, de sociaal-culturele kant van onze samenleving?

In zijn publicatie Over krimp gaat Nol Reverda hierop in. Groei en krimp zijn communicerende vaten en treden veelal gelijktijdig op. Beide echter vragen om onderscheiden ordeningsprincipes voor het vormgeven van de samenleving. Waarin onderscheidt krimp zich van groei? Wat is de impact van krimp op de inrichting van onze samenleving? In hoeverre luidt krimp de transitie in naar een samenleving, waarin ook sociale duurzaamheid vorm en inhoud gekregen heeft? Welke rol spelen ouderen daarin, die gezamenlijk de grootste leeftijdsgroep vormen?

Nol Reverda presenteert in Over krimp een aantal nieuwe gedachten: de ervaringsindex met het hergebruik van menselijk en sociaal kapitaal, een krimpeconomie gebaseerd op ‘surplus’ en een begrip over wonen en ruimte, waarbij naast fysieke en economische waarden ook emotionele en sociale waarden geplaatst worden.


Deel: ' Nol Reverda van Hogeschool Zuyd geeft lezing Over krimp '
Lees ook