NV NOM, Investerings- ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland

NOM advies ICT Breedband in Noord-Nederland

In een vandaag uitgebracht advies aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) biedt de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM), een analyse van de huidige situatie op het gebied van Business to Business dataverkeer, aanbevelingen voor stimuleringsmaatregelen en een bijdrage aan de discussie over dit onderwerp aan.
Het vraagstuk van de ICT infrastructuur staat op dit moment volop in de belangstelling. Met name is de vraag naar nut, noodzaak en kosten van de aanleg van een glasvezel-infrastructuur, ook in Noord-Nederland aan de orde.

De voorspelling dat glasvezel over 10 tot 20 jaar net zo normaal in elk huishouden aanwezig zal zijn als nu koper, lijkt gerechtvaardigd, maar nu de uitrol van deze technologie primair door de markt wordt gestuurd, is de werking van vraag en aanbod ook de bepalende factor in welk tempo die uitrol zal plaatsvinden.

Dat betekent dat de vraag waar en wanneer breedbandverbindingen zullen worden aangeboden, wordt bepaald door het gebruik. De opbrengsten zijn afhankelijk van de gebruikers, met name in de altijd dure startfase. Breedband zal dus niet als een "nutsvoorziening" op hetzelfde moment en tegen dezelfde kosten voor eenieder beschikbaar zijn.

Partijen als SNN, de noordelijke gemeenten en de NOM moeten echter niet afwachten hoe die marktontwikkeling er uit zal gaan zien. Zij moeten nu verstandige keuzes maken ten aanzien van de vraag waar, in welk tempo en in welke mate de markt gestimuleerd kan worden. Deze stimulering zal altijd de vorm van publiek private samenwerking moeten krijgen. Concreet beveelt de NOM aan om tot een stimulering van de versnelde aanleg van glasvezelnetwerken (local loops) te komen, op bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de aangewezen noordelijke economische kernzones en grote steden.

In gebieden buiten deze zones dient in de beschikbaarheid van breedband te worden voorzien door middel van de opwaardering van bestaande kopernetten, zolang tenminste een volledig glasvezelnet nog niet beschikbaar is. Momenteel is naar schatting 95% van de bedrijven hiermee geholpen. Tevens zou geëxperimenteerd moeten worden met draadloze alternatieven voor breedbandcommunicatie in gebieden waar de aanleg van glasvezel niet of in een heel laat stadium door de markt zal worden opgepakt.

De aanbevelingen van de NOM aan SNN op een rij:


- Een stimuleringsregeling xDSL-gebruik/aansluiting voor bedrijven te ontwerpen

- Vraagbundelingsinitiatieven te ondersteunen door middel van een stimuleringsbijdrage aan projecten op het vlak van regio-initiatieven en Noord-Nederland brede initiatieven

- De NOM in staat te stellen om in Noord-Nederland een Glasvezelconsortium te ontwikkelen

- Opdracht te verstrekken tot een onderzoek naar in ieder geval wireless en wellicht ook powerline verbindingen als alternatief of als aanvulling voor "remote areas"

Deel: ' NOM advies ICT Breedband in Noord-Nederland '
Lees ook