Ingezonden persbericht


NOMA - Nederlandse Bond voor Oudere Migranten Actief organiseert gezondheidsthema's voor migranten ouderen.

NOMA-Nederlandse Bond voor Oudere Migranten Actief

Agenda gezondheidsthema's 2013.

Datum voorlichtingen: Thema's:

18 januari 2013 Armoede en eenzaamheid onder migranten ouderen

21 februari 2013 Gezondheidszorg in Nederland

21 maart 2013 Diabetes en Medicijnengebruik

18 april 2013 Alzheimer/dementie onder migranten ouderen

23 mei 2013 Psychosomatiek

06 juni 2013 Orgaandonatie

29 augustus 2013 Kanker en psychosociale zorg

19 september 2013 Incontinentie

17 oktober 2013 Ouder worden in Nederland

14 november 2013 Obesitas

Tijd: 19:30 tot en met 21:00 uur - Toegang gratis

Thema's 21 februari, 23 mei, 6 juni, 21 maart, 18 april, 29 augustus en 19 september

Plaats: Majellakerk

Adres: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam.

Thema's 18 januari, 17 oktober en 14 november

Locatie: Centrum Ruma Khami

Adres: Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam

Zoekwoorden:

Deel: ' NOMA organiseert gezondheidsthema's voor migranten ouderen '
Lees ook