Nominale dekkingsgraden stijgen licht in Q2 2016


Beleidsdekkingsgraden zakken verder weg

AMSTERDAM, 20160816 -- In het tweede kwartaal van 2016 zijn de nominale dekkingsgraden van pensioenfondsen gestabiliseerd. Na het dramatische eerste kwartaal trad in april een lichte verbetering op, waarna de dekkingsgraden gemiddeld op een stabiel, maar te laag, niveau bleven. De gemiddelde dekkingsgraad bedroeg eind juni 102,4 (eind maart 102,0), waar deze zich (minimaal) tussen 104 en 105 zou moeten bevinden. De kans op grote verdere dalingen, maar ook op sterk herstel, lijkt te zijn afgenomen. De volatiliteit van de dekkingsgraden, gemeten over de voorgaande 12 maanden, is namelijk verminderd. Dit concludeert The Pension Rating Agency in haar vandaag verschenen ‘TPRA-monitor dekkingsgraden 2016-II’.

Omdat de nominale dekkingsgraden dit jaar in het tweede kwartaal lager zijn dan in hetzelfde kwartaal in 2015, zijn de beleidsdekkingsgraden wel verder gedaald (met -2,7%). Hoewel het percentage fondsen met een dekkingstekort op basis van de actuele dekkingsgraad is afgenomen sinds eind maart, kwamen er in het tweede kwartaal meer fondsen bij die op basis van hun beleidsdekkingsgraad in een situatie van dekkingstekort verkeren. Bij verschillende fondsen zijn kortingen op de pensioenaanspraken hierdoor concreter in beeld gekomen

De nominale dekkingsgraden stegen in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 0,4%. De ‘Grote 5’ bleven hierbij iets achter met een gemiddelde stijging van 0,2%. Ook de dekkingsgraden van de ‘Overige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen’ bleven onder het gemiddelde met een toename van 0,1%. De dekkingsgraad van ondernemingspensioenfondsen steeg in het tweede kwartaal met gemiddeld 0,9% het meest.

Om de transparantie in de sector te vergroten ontwikkelde TPRA een online dekkingsgradenmonitor, die per fonds de meest recent beschikbare nominale dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad weergeeft. De dekkingsgradentool is gratis toegankelijk via dekkingsgraden.tpra.nl.

Het rapport ‘TPRA-monitor dekkingsgraden 2016-IIis gratis te downloaden via www.tpra.nl/publicaties.

Over TPRA

TPRA wil het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar maken. TPRA verzamelt en ordent hiervoor de informatie uit publiek beschikbare jaarverslagen, de actuariële bedrijfstechnische nota’s en continuïteitsanalyses. TPRA is opgericht door medewerkers en ex-medewerkers van MoneyView, dat al meer dan 20 jaar informatie verzamelt over financiële retailproducten en deze onderling vergelijkbaar maakt.

Voor meer informatie zie:
www.tpra.nl


Zoekwoorden:

Deel: ' Nominale dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen licht in Q2 2016 '
Lees ook