Ingezonden persbericht

Nominaties ZON Stimuleringsprijs 2001:
Nieuwe vrijwilliger in de rol van coach

Vrijwilligers slaan een brug tussen de hulpvrager en samenleving in de projectideeën die in dit Internationaal Jaar van Vrijwilligers zijn genomineerd voor de ZON Stimuleringsprijs 2001. Uit zestig ideeën koos de jury er vijf. Ze werven nieuwe vrijwilligers als jongeren en allochtonen dan wel stimuleren de hulpvragers en betrekken bedrijfsleven en buurtbewoners bij de zorg.
De winnaar is bekend op 23 november 2001 en ontvangt maximaal 150.000,- om het idee uit te voeren en een bronzen beeld van Ilja Walraven. Het is de vierde keer dat ZonMw, voorheen ZON, een prijs uitreikt voor vernieuwing op het terrein van gezondheid, zorg en preventie in Nederland.

Nominaties
Voor de ZON Stimuleringsprijs 2001 zijn genomineerd: * Maatjes in de ambulante jeugdzorg, Brabants
Ondersteuningsinstituut Zorg uit Tilburg.
Enkele allochtone vrijwilligers in Eindhoven willen samen en in enig georganiseerd verband intermediair zijn tussen instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en hun allochtone achterban. De vrijwilligers bieden ondersteuning aan allochtone hulpvragers en helpen bij het signaleren en oplossen van knelpunten in de samenwerking met het professionele veld.

* Project Hartenwens, GGD Eindhoven uit Eindhoven. Dit project wil een brug slaan tussen zelfstandig wonende cliënten met een langdurige hulpvraag en buurtbewoners. Hierbij staat de vraag, de autonomie en de eigenwaarde van de cliënt centraal en wordt een nieuw type vrijwilliger beoogd. De vrijwilliger helpt 'met de handen op de rug', stimuleert de (latente) capaciteit van de hulpvrager en voegt zijn eigen deskundigheid toe.

* Verwenzorg, GGz 's-Hertogenbosch uit Vught.
Samen iets ondernemen. Cliënten die langdurig van de geestelijke gezondheidszorg gebruik maken wensen dit graag. In dit project worden die wensen vervuld door financiën te werven bij bedrijven en particulieren. Daarnaast worden vrijwilligers geworven om samen met cliënten iets te ondernemen en hen te begeleiden.

* Een maatje zijn in werktijd, De Grote Rivieren, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg regio Zuid-Holland Zuidoost uit Dordrecht. Gemeenten en bedrijven worden benaderd met het verzoek of werknemers voor een halve dag per twee weken gedeeltelijk vrijgesteld kunnen worden om een maatje te zijn van iemand met een psychiatrische achtergrond. De behoefte aan een maatje is groot; er bestaat een wachtlijst. Door contact met een vrijwilliger kunnen deze mensen beter integreren in de maatschappij.

* Jongeren plaatsen ouderen voor de geraniums, De Vrijwilligerscentrale Zaanstad uit Zaandam.
In Zaanstad kunnen zelfstandig wonende ouderen nergens meer terecht voor korte klussen thuis. Deze leegte willen de indieners opvullen door een bestand van jongeren te formeren die op een breed terrein klussen willen doen. Een coördinatiebureau, bestaande uit jongeren, zal de organisatie ter hand nemen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van het Gilde.

De vijf genomineerden werken hun idee nu verder uit tot een project, waarna de jury op 23 november 2001 de winnaar bekend maakt. Dit gebeurt tijdens landelijke kwaliteitsdag van de Stichting Vrijwilligers Management 'Vrijwillige zorg verzet bakens'. Plaats: De Vereeniging in Nijmegen.

Jury
In de jury van de ZON Stimuleringsprijs 2001 zitten: Ria Bremer, presentator en tv-producent
Erica Terpstra, lid Tweede Kamer
Hans Simons, voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Michael Kerkhof, beleidsmedewerker landelijk bureau Vereniging Humanitas Theo van Loon, directeur Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk verandert
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht voor anderen en/of de samenleving. Volgens het CBS heeft Nederland 3 tot 3,5 miljoen vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de zorgsector: de vraag van de cliënt wordt uitgangspunt; vrijwilligers willen zich voor een korte tijd inzetten; de vraag naar vrijwilligerswerk neemt toe. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan het werk en aan de vrijwilligers. Nieuwe groepen vrijwilligers - jongeren, allochtonen, ouderen, mensen met een (arbeids)handicap of chronische ziekte
- worden geworven. En nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de buddyzorg voor mensen met een chronische ziekte of handicap; ouderen die andere ouderen trainen in het omgaan met Internet; en jongeren die XTC-pillen controleren tijdens houseparty's.


* * * * * * *

Deel: ' Nominaties ZON Stimuleringsprijs 2001 '
Lees ook