Provincie Zeeland


Noodbrug voor wegverkeer Middelburg-Arnemuiden

Op het ogenblik wordt gewerkt aan het maken van een noodbrug voor het wegverkeer over het Kanaal door de Oude Arne, de zijarm van het Kanaal door Walcheren ter hoogte van Middelburg/Arnemuiden. De huidige draaibrug van de provincie is versleten en wordt vervangen door een brede ophaalbrug met gescheiden banen voor snel- en langzaam verkeer. Door gebruik te maken van een noodbrug hoeft geen oponthoud te ontstaan voor het wegverkeer. Aanvankelijk werd namelijk rekening gehouden met een stremming van drie maanden.
De noodbrug, die twaalf meter breed is, en de tijdelijke wegaansluitingen met de Doeleweg en de Nieuwe Kleverkerkseweg worden compleet gereed gemaakt voor de versleten brug wordt weggehaald. Zodoende zal het wegverkeer geen hinder ondervinden. Het werk valt samen met dat voor de vervanging van de spoorbrug; het werk daarvoor wordt door de Nederlandse Spoorwegen uitgevoerd. In verband hiermee is het scheepvaartverkeer op het Kanaal door de Oude Arne al geruime tijd gestremd.

19 januari 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 3/99

Deel: ' Noodbrug voor wegverkeer Middelburg-Arnemuiden '
Lees ook