Gemeente Amersfoort

Noodkap twee van de zeven beuken Stadhuisplein

datum: 16 juli 2002

De zeven monumentale beuken op het Stadhuisplein zijn ziek. De beuken zijn aangetast door de honingzwam, een schimmel die baststerfte tot gevolg heeft. Al in 1995 is bij een onderzoek naar de vitaliteit van de bomengroep geconstateerd dat de conditie van de beuken niet goed was. Eén boom was toen al zo slecht dat hij gevaar opleverde voor de omgeving en gekapt moest worden. Dat geldt nu ook voor twee van de resterende zeven beuken. De gemeente moet helaas overgaan tot noodkap van de twee beuken, om de veiligheid rondom de bomengroep te kunnen blijven garanderen.

De groep bruine beuken voor de hoofdingang van het Stadhuis staat er al meer dan 150 jaar. Oorspronkelijk is de bomengroep geplant ter verfraaiing van de toenmalige ingang van de eerste algemene begraafplaats Achter het Davidshof. Het idee hiervoor was afkomstig van een inwoner van Amersfoort, de heer H.G. Schluiter. Hij had in de winter van 1845 vernomen dat de raad duizend gulden beschikbaar wilde stellen om de armen van Amersfoort in staat te stellen door handenarbeid enig dagloon te verdienen. De heer Schluiter wilde daar graag tweehonderd gulden aan toevoegen en sprak daarbij de wens uit dat er dan een perk met 2 à 3 bruine beuken zou worden aangelegd. Uiteindelijk zijn er zelfs 8 beuken geplaatst, in de volksmond 'de weduwe met de zeven dochters' genoemd.

De bomengroep verkeert al langere tijd in een slechte conditie. In 1995 is daar voor het eerst onderzoek naar gedaan. Toen bleek dat één boom in zo'n slechte staat was dat hij moest worden gekapt. In 1997 en 1999 is opnieuw onderzocht hoe de beuken ervoor stonden. De conclusie was dat de gezondheid van de beuken slecht was. Verwacht werd dat twee van de zeven bomen binnen drie jaar zouden doodgaan, de overige binnen een jaar of tien. Inmiddels zijn we drie jaar verder en moeten de twee beuken worden gekapt.

Eén van de twee te kappen beuken is al dood. De andere beuk is zo sterk aangetast door de schimmel, dat het gevaar bestaat dat de stam gaat breken. Deze boom draagt nog blad en vangt daardoor veel wind. Dit vergroot de kans op stambreuk. Om de veiligheid rondom de bomengroep te kunnen waarborgen, heeft de gemeente besloten over te gaan tot noodkap van de twee beuken. De twee beuken worden op zaterdag 20 juli gekapt.

Deel: ' Noodkap twee van de zeven beuken Stadhuisplein Amersfoort '
Lees ook