Gemeente Amersfoort

Noodkap zeven populieren Jordanus Hoornstraat

datum: 29 juli 2002

De gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de vitaliteit en veiligheid van 158 bomen in de stad.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de zeven populieren achter de huizen van de Jordanus Hoornstraat in het Soesterkwartier een te groot risico vormen voor de omgeving. Om te voorkomen dat er takken op de bewoners of hun huizen vallen, moeten de bomen zo snel mogelijk worden gekapt. De gemeente heeft besloten over te gaan tot noodkap. Dit gaat gebeuren op dinsdag 30 juli.

Populieren kunnen erg hoog worden en vangen dan veel wind. Dat brengt het risico van breuk met zich mee. Om die reden zijn een aantal jaren geleden de toppen van de bomen al eens verwijderd. Dit heeft echter niet voldoende geholpen. Inmiddels zijn de bomen opnieuw uitgelopen en is de stabiliteit weer sterk verminderd. Bij harde wind en met een volledig bladerdek bestaat er het risico dat takken afbreken of zelfs dat hele bomen omwaaien. De gemeente heeft daarom besloten over te gaan tot noodkap van de zeven populieren. De bewoners zijn via een brief geïnformeerd over de kap. De noodkap zal plaatsvinden vanaf het achter de bomen gelegen bedrijventerrein, om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In het najaar zullen in overleg met de omwonenden nieuwe bomen worden geplant.

Overige onderzochte bomen
De overige 151 onderzochte bomen leveren geen direct gevaar op voor de omgeving.

Deel: ' Noodkap zeven populieren Jordanus Hoornstraat Amersfoort '
Lees ook