FNV

NOODKREET BEDRIJFSLEVEN NIEUWEGEIN
Regio Midden - midden@dds.nl

Het bedrijfsleven in Nieuwegein, zowel werkgevers als werknemers, maakt zich ernstige zorgen om de bereikbaarheid van Nieuwegein en Utrecht Zuid-West. Het Nieuwegeinse bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Vereniging van Industrie en Handel Nieuwegein (VIHN), FNV en de Kamer van Koophandel Utrecht maakt zich met name zorgen om de aansluitingen op de A12. Vandaag is een brandbrief verstuurd waarin het bedrijfsleven vraagt om een grotere capaciteit en veiligere aansluitingen van Nieuwegein en Utrecht op de A12. Aan sluiting Papendorp heeft daarbij de hoogste prioriteit.

De capaciteit van de aansluiting op de A12 is absoluut niet voldoende om de nu al bestaande verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits te verwerken. In de nabije toekomst zullen de problemen alleen nog maar toenemen door de ontwikkelingen in Papendorp, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Laagraven, Houten etc. De uitbreiding van kantoren en bedrijfsruimten leidt immers tot nieuwe arbeidsplaatsen wat een toename aan mobiliteit met zich mee zal brengen.
Tot 2005 zullen naar verwachting ruim 900.000 m2 kantoren en 140 hectare bedrijventerreinen worden bijgebouwd (Trendrapportage commercieel vastgoed 2001, BRU). In de regio Utrecht zal hierdoor het aantal voertuigbewegingen grofweg met ruim 36.000 extra bewegingen per dag toenemen!

De druk op de bereikbaarheid van Utrecht zal hierdoor fors toenemen. De verstoppingen op het wegennet zullen naar verwachting uiteindelijk leiden tot een verkeersinfarct voor het bedrijfsleven in Utrecht en Nieuwegein. Bedrijven zullen dan afzien van vestiging in onze regio met als gevolg leegstand en desinteresse van beleggers.

Het bedrijfsleven in Nieuwegein wil door middel van vervoersmanagement (onder andere flexibele werktijden, stimuleren fiets - en OV-gebruik) een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. De capaciteitsproblemen en zeker ook de veiligheidsproblemen van de aansluitingen kunnen hiermee echter niet alleen worden opgelost. Daarvoor zijn ze te groot.
De gemeenten Nieuwegein en Utrecht en Rijkswaterstaat worden dan ook dringend verzocht dit probleem op de korte termijn aan te pakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maris van Leeuwen, regiobestuurder FNV, telefoonnummer 030 - 232 64 30

Voor meer randstad-nieuws: https://www.fnv.nl/randstad

Deel: ' Noodkreet bedrijfsleven Nieuwegein '
Lees ook