Noodkreet Stichting Hoop voor Vluchtelingen over opvang Alphen ad Rijn


ALPHEN AAN DEN RIJN, 20160112 -- Stichting Hoop voor Vluchtelingen heeft de situatie van de vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn in kaart gebracht. Er zijn veel klachten en de stichting vraagt het Coa om meer open te staan voor samenwerking met hulpverlenende instanties.

Er is in zijn algemeenheid veel onbekendheid en onbegrip over de toestand waarin de vluchtelingen verkeren. Wat betreft de Syriërs, zij komen uit een land dat 4-5 jaar in oorlog is en leven nu tussen mannen van verschillende groepen die in het land van herkomst vijandelijk tegenover elkaar stonden. Zij hebben verschillende achtergronden, van laag opgeleid tot hoogopgeleid, van arm tot zeer welvarend. Ze zijn gevlucht voor oorlogsgeweld, velen hebben zoveel mogelijk geld verzameld, hun gezinnen ondergebracht op een hopelijk veilige plek, hen achtergelaten om een veilig bestaan voor hen te zoeken in Europa.

Onderweg zijn ze door de reis, de smokkelaars veel geld kwijtgeraakt. De verwachtingen van een snelle behandeling van hun procedure in Nederland komt niet uit, hun achtergelaten gezinnen dreigen soms op straat gezet te worden omdat de huur niet meer betaald kan worden. Er zijn kinderen die ziek worden of geopereerd moeten worden waar geen geld voor is. Er is onvoldoende voedsel. Mensen wonen in huizen zonder glas, dat kapot is gegaan door bombardementen. Zij proberen zichzelf te verwarmen d.m.v. dekens in de winter. De temperatuur in de bergen loopt van min 10 graden tot min 30 graden. In sommige gebieden ligt 70 cm sneeuw. Veel gezinnen hebben geen geld meer om hout en olie te kopen voor verwarming. Er is zo’n 350 euro per gezin nodig om de kou van de winter door te kunnen komen. Veel van de mannen die hier zijn, zijn daardoor radeloos, kunnen niet voor hun gezinnen zorgen, staan machteloos. Ze verkeren in grote onzekerheid over hun procedure, kunnen niet werken aan hun toekomst, kunnen geen geld verdienen en moeten alleen maar wachten.

Dit maakt de situatie gevaarlijk. Mannen raken ontvlambaar door machteloosheid en frustratie, de veiligheid binnen het gebouw en ook daarbuiten raakt zo bedreigd. Er zijn zelfmoordpogingen gedaan.

Klachten

- medemenselijkheid: Houding van de bewakers/medewerkers COA: - alsof vluchtende mensen gelijk staan aan criminelen.

-lichamelijke gezondheidszorg: bewaker COA hoort de 1e hulpvraag aan.
      Er is geen arts aanwezig 24 uur per dag. Er zijn zo’n 1200 gevluchte mensen.
      Alleen paracetamol wordt verstrekt.

* Mensen met acute pijnklachten worden niet direct geholpen.
(bv. de persoon die ’s nachts rollend van de pijn last bleek te hebben van nierstenen. Na een paracetamol gekregen te hebben vroeg zijn kamergenoot bij de COA om  het alarmnummer te bellen. Hij moest dat zelf maar doen. Toen het ambulancepersoneel vroeg om het adres, zei de medewerker van de COA dat het adres voor op het terrein te vinden was. Er werd zelfs geen medewerking verleend om het adres door te geven.)
(mensen met acute tandheelkundige klachten worden ook niet geholpen wanneer dit uitstijgt boven een bepaald budget van 250 euro)

* Mensen met chronische klachten worden niet behandeld omdat het niet levensbedreigend is.

- psychische gezondheidszorg: er lopen mensen rond met zelfmoordneigingen of mensen die al een zelfmoordpoging hebben gedaan.
(De complicatie daarbij is niet alleen de taal, maar ook de schaamtecultuur. Er zijn arabisch sprekende hulpverleners nodig/tolken
Dit is niet voldoende: in de schaamtecultuur gaan deze mensen alleen praten met een vertrouwd persoon die een naam heeft. Of deze persoon moet duidelijk maken dat de mensen met wie ze praten, ‘goed’ zijn.)

Inschatting van wat we zien

* persoon heeft geen geld, maar familie is ok en redt zich wel   - 25 %

* persoon heeft geen geld, familie is niet oke en heeft veel moeite  - 75 %

* persoon heeft wat geld en goederen, familie is ok, redt zich wel – 15-20 %

* persoon heeft wat geld en goederen, familie is ok, problematiek drugs/alcohol/seks -  5-10%

 Verzoeken

Luisterend naar de klachten, wil de Stichting Hoop voor Vluchtelingen een verzoek indienen met de volgende punten:

       1. Maatschappelijk
- Mogelijkheden voor mannen om werk te doen
- Ondersteuning Lessen Ned. Taal/wetgeving/m.ij. vragen en zorg/verkeer
- Duidelijkheid over de procedure en tijdsspanne
- Ondersteuning familie in buitenland (Zie tekst hierboven)

2. Dagbesteding
-Een Locatie voor dagbesteding voor de vluchtelingen (even ontspanning en weg uit de stressvolle situatie. )

3. Praktisch:
- Mannenkleding: groot tekort aan Pyama’s, ondergoed, (voor vrouwen bh’s)
- Tijdelijk Zakgeld
- Fietsen en fietslessen
- Variatie voedsel

- 2 keer per maand dag/bus/treinkaart
- Probleem oplossen met het ontvangen van post

Een groot deel van de gevluchte mensen zou geholpen zijn met praktische en maatschappelijke hulp. Voor een klein deel van hen geldt dat ze in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor het GGZ.

4. Psychische hulp. Zie hierboven de complicaties die zich daarbij voordoen.

5.Samenwerking
Er is pas sinds afgelopen week een contact met Coa gekomen. Coa moet meer openstaan voor de samenwerking/hulp met de stichting en andere instanties die hulp aanbieden.


Deel: ' Noodkreet Stichting Hoop voor Vluchtelingen over opvang Alphen ad Rijn '


Lees ook