Noodkreet vanuit Buurtcentrum De Mussen


DEN HAAG, 20151104 -- De Mussen biedt kansen op ontwikkeling aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. Wekelijks wordt door 1800 wijkbewoners gebruik gemaakt van haar programma’s en faciliteiten. Toch heeft het college van B&W in haar programma nieuwe bezuinigingen opgenomen voor Haagse instellingen, onder de naam "doelmatigheidskorting". Morgenmiddag zullen veel Schilderswijkers de raadsvergadering over deze zaak in Den Haag bijwonen.

Echter, evenals veel andere kleinschalige instellingen, kan De Mussen niet nóg doelmatiger gaan werken. Voor het personeel betekent deze korting dat er ontslagen zullen vallen bij de uitvoerende medewerkers.

Dit terwijl het buurtcentrum nu al met té weinig medewerkers heel veel werk verzet. Dagelijks zijn de kindergroepen die De Mussen na school bezoeken overvol. Hierdoor kunnen ze niet altijd de kwaliteit bieden die de kinderen en jongeren nodig hebben.

Soms ontstaan er zelfs, door de overvolle groepen in combinatie met te weinig leiding, onveilige situaties.

Ondanks dat een groot aantal vrijwilligers en stagiaires ondersteuning biedt, blijven beroepskrachten noodzakelijk.

De Mussen roept alle raadsfracties op om deze doelmatigheidskorting kritisch tegen het licht te houden en ongedaan te maken voor instellingen die niet meer kunnen korten op de overhead en hun maatschappelijke waarde ruimschoots hebben bewezen. Bewoners van de Schilderswijk zullen donderdag 5 november om 14:00 uur de raadsvergadering bijwonen waar over de doelmatigheidskorting wordt beslist.

Nicoline Grötzebauch, directeur van De Mussen, zegt: "Investeren in het welzijn van kinderen en jongeren in de Schilderswijk is investeren in de toekomst van de stad!"


Deel: ' Noodkreet vanuit Buurtcentrum De Mussen in Den Haag '
Lees ook