Persbericht Trimbos-instituut


`Noodplan' moet herhaling psychose voorkomen

UTRECHT, 29 maart 2000. Als het lukt om cliënten te leren tijdig een psychose te laten herkennen, kunnen zij hun aandoening beter beheersen en een herhaling voorkomen. Dit heeft onder meer een gunstig effect op het gevoel van eigenwaarde van de cliënt. Om terugval te voorkomen is een methode ontwikkeld waarmee cliënten, samen met familieleden en hulpverleners, `vroege voortekenen' proberen te herkennen. Een gezamenlijk opgesteld `noodplan' dient als basis om de problemen te lijf gaan.

De methode is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, samen met de GGZ-instellingen in de regio Maastricht. Bij het project en het daarop aansluitende onderzoek waren zowel cliënten als familieleden en hulpverleners betrokken. De methode is bedoeld om in een vroeg stadium signalen van dreigende terugval te herkennen, en door snel en adequaat handelen een psychose te voorkomen. Tot de vroege voortekenen horen onder meer slapeloosheid, veranderde eetgewoonten, rusteloosheid, concentratieproblemen en zich terugtrekken.

Aan de hand van een gesprek met de cliënt en een familielid worden vroege voortekenen in kaart gebracht en regelmatig bijgehouden. Alle zaken die van belang zijn worden opgetekend in een `noodplan', waarin naast de vroege voortekenen ook afspraken worden genoteerd over wie wat doet als de voortekenen zich voordoen, evenals de namen en telefoonnummers van behandelaars. De meeste cliënten beschouwen de methode als nuttig en verhelderend. Zij vinden het weliswaar niet prettig om zo steeds aan hun ziekte te worden herinnerd, maar het geeft ze een gevoel van controle over hun ziekte. Zij ervaren hun actieve rol en verantwoordelijkheid als prettig. Bijna alle cliënten verwachten met behulp van de methode een toekomstige psychose te kunnen zien aankomen en geven aan hun vroege voortekenen te blijven controleren en het noodplan te gebruiken wanneer dat noodzakelijk is.

Hulpverleners die de methode volgens de afgesproken richtlijnen hebben uitgevoerd, vinden de aanpak ondersteunend, nuttig en geschikt voor hun cliënten. Ook vinden zij het positief dat de familie betrokken wordt bij de methode. De hulpverleners noemen als belangrijkste voordelen van de methodiek dat deze systematisch is, verhelderend en inzichtgevend, de cliënt een eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol geeft, houvast biedt, informatie levert over de vroege voortekenen en de cliënt leert om te gaan met zijn ziekte.

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat veel hulpverleners het prettig vinden om de veelal chronische clienten met deze methode iets concreets en doelgerichts te kunnen aanbieden.

`Vroege voortekenen van een psychose in de praktijk; methodiek voor herkenning en monitoring",
F. van Mierlo en H. Stam, Trimbos-instituut f 32,50 (inclusief diskette).

Voor meer informatie en recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Henk Maurits, voorlichter Trimbos-instituut, tel. 030-297 11 00 (wo, do vr)

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11
Zoekwoorden:

Deel: ' `Noodplan' moet herhaling psychose voorkomen '
Lees ook