Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT Gemeente Sittard-Geleen

160_2010

Noodscenario gladheidbestrijding in werking

Sittard-Geleen, 19 december 2010 - De gemeente Sittard-Geleen heeft vandaaag het noodscenario gladheidbestrijding in werking gesteld. De hoeveelheid strooizout waar de gemeente over kan beschikken, is niet meer voldoende om het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding in volle omvang uit te voeren.

Het besluit om het noodscenario in werking te laten treden is genomen met het oog op de verwachte sneeuwval vandaag en de komende dagen. ,,We hebben op dit moment nog zo'n 225 ton zout liggen. Per strooibeurt gaat er 40 ton doorheen, 'legt wethouder Els Meewis (openbare ruimte) uit. ,,De afgelopen nacht bijvoorbeeld hebben we door de flinke en langdurige sneeuwbuien twee strooibeurten moeten doen. Dan ben je snel door je voorraad heen.'

De gemeente heeft te horen gekregen dat op zijn vroegst dinsdag nieuw zout komt (35 ton).

Sittard-Geleen heeft voor deze winter bijna drie keer zoveel zout ingekocht dan vorige winter (2850 ton ten opzichte van 1000 ton). Een deel daarvan is echter nog niet geleverd. Bovendien heeft Sittard-Geleen ook zout afgestaan aan buurgemeente Schinnen.

Het noodscenario houdt in dat bij sneeuwval alleen nog maar met de sneeuwschuif sneeuw geruimd wordt, maar dat er geen zout meer gestrooid wordt.

Na de sneeuwval of bij andere vormen van gladheid worden alleen nog maar de hoofdwegen en de belangrijkste fietspaden gestrooid. Ook de handmatige gladheidbestrijding wordt beperkt to plaatsen waar veel personen komen. Het gaat dan om bushaltes, bejaardencomplexen, openbare gebouwen en de centra/markten.

Hierdoor kan de nog aanwezige hoeveelheid zout langer gebruikt dan bij normale gladheidbestrijding. Het noodscenario houdt ook rekening met het feit dat het zout helemaal op kan raken. Dan wordt met zand (grit) gestrooid.

Wanneer er wel weer voldoende zout is, wordt het noodscenario opgeheven en wordt de gladheidbestrijding weer uitgevoerd volgens het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding.

Het instellen van het noodscenario betekent dat ook een aantal wijkontsluitingswegen niet meer schoongemaakt wordt. Daardoor kunnen vrachtwagens mogelijk minder goed de wijken in rijden. Mocht dat consequenties hebben voor de huisvuilinzameling en andere dienstverlening, dan vragen wij daarvoor begrip.

Deel: ' Noodscenario gladheidbestrijding in werking in gemeente Sittard-Geleen '
Lees ook