EVO

Provincie Noord-Brabant houdt rekening met EVO- bezwaren

De bezwaren tegen de versmalling van de N269 Tilburg - Reusel tot een enkelbaansweg hebben succes gehad. De provincie Noord-Brabant, die eigenaar is van de weg, heeft besloten om van de versmalling af te zien, omdat er geen draagvlak voor is en omdat de verkeersveiligheid op dit moment niet in het geding is. Bovendien constateert de provincie dat de weg nog van een goede kwaliteit is. Pas na 2015 wordt opnieuw bekeken of een versmalling toegepast moet worden.

De Ondernemersorganisatie EVO, die in Brabant 5.400 verladers en eigen vervoerders vertegenwoordigt, heeft enkele maanden geleden bij gedeputeerde Van Harten bezwaar gemaakt tegen de maatregel omdat hierdoor de bereikbaarheid voor bedrijven achteruit gaat. Volgens de EVO verslechtert een versmalling de verkeers doorstroming op de weg. Voor het gebied ten zuiden van Tilburg is de N269 de enige verbinding naar de A58.

De versmalling maakt deel uit van het pilot-project Duurzaam Veilig, dat als doel heeft om de verkeersveiligheid op de totale weg te verbeteren. Andere maatregelen zijn gericht op het ombouwen van onveilige kruispunten tot rotondes en het beperken van het aantal aansluitingen op de weg. Vooral de laatste maatregel baart de EVO zorgen omdat hierdoor individuele bedrijven slechter bereikbaar worden.

Deel: ' Noord-Brabant houdt rekening met EVO- bezwaren N269 '
Lees ook