Provincie Noord-Holland


8 september 1999
GS Noord-Holland reserveren ruim 40 miljoen voor milieu en duurzame energie

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland reserveren t/m 2003 bijna 41,2 miljoen gulden uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds voor (groot)schalige milieuprojecten op het gebied van afvalstoffen, duurzame energie, bedrijventerreinen en productie. Op deze terreinen willen GS -door opschaling van bestaande projecten en de start van nieuwe- de komende vier jaar substantiële vooruitgang boeken en dit voor de samenleving zichtbaar maken. Een en ander is gebaseerd op het collegeprogramma 'Op de burger betrokken' van april 1999.

Het gaat in totaal om ruim 20 projecten, verspreid over heel Noord-Holland. Sommige zijn qua aard en/of omvang uniek voor Nederland. Zo willen GS ondermeer 9,5 miljoen gulden bijdragen aan de realisatie van een gloednieuw testpark voor geavanceerde, grote windturbines in de Wieringermeer. Reeds toegezegd is 10 miljoen gulden aan het 5 Megawatt project (o.a. Stad van de Zon), waarbij
2.600 nieuwe woningen in het HAL-gebied van zonnecellen worden voorzien. Zo'n 9,1 miljoen wordt gereserveerd voor een project van de Huisvuilcentrale Alkmaar om een nieuwe multifunctionele containerterminal te bouwen: hierbij komt een laad- en loswal om het vervoer van afvalstoffen over water mogelijk te maken. Voor een project van ENW om de komende vier jaar 2.500 woningen van energiebesparende warmtepompen te voorzien, is 2,5 miljoen gereserveerd. Op de nominatie voor 2 miljoen gulden staat DuBoGIS, een project gericht op energiebesparende warmteisolatie van woningen rondom Schiphol.

Verdere besluitvorming
Het GS-plan wordt 23 september besproken in de statencommissie Milieu, Water en Groen. De definitieve besluitvorming zal november in Provinciale Staten plaatsvinden.
___________________________________

Inlichtingen: Yvonne Olsthoorn, tel. (023) 514 38 87

Deel: ' Noord-Holland 40 miljoen voor milieu en duurzame energie '
Lees ook