Provincie Noord-Holland


29 september 1999
Provincie neemt deel aan Europees NETA-project

Met maximaal 68.000, euro, oftewel zo'n f 150.000, gaat de provincie deelnemen aan het NETA-project. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe vandaag besloten.
Het NETA-project maakt deel uit van het Europese Interreg IIc-programma en is een samenwerkingsproject gericht op de duurzame economische ontwikkeling van de zogenaamde North European Trade Axis. Dat is een langwerpig Oost-West gelegen gebied in Noordwest-Europa dat zich uitstrekt van Ierland, Noord-Engeland, Nederland, Noord-Duitsland, richting Berlijn en Polen. Voor Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel en (deel)gemeenten als Amsterdam-Noord, Drechtsteden, Almere, Enschede en Hengelo.
De provinciale bijdrage wordt aangewend voor twee voorbeeldprojecten van het NETA-project, namelijk 'duurzame bedrijfsterreinen' en de 'Amsterdam-Berlijn railverbinding'. Het voorbeeldproject 'duurzame bedrijfsterreinen', dat goed aansluit op het provinciale beleid, richt zich op het ontwikkelen van een uniforme aanpak om duurzame bedrijfsterreinen te realiseren. Het voorbeeldproject 'Amsterdam-Berlijn railverbinding' is een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een grotere frequentie, betere service en hogere snelheid voor de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn.
Daarnaast is het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam vertegenwoordigd met twee voorbeeldprojecten die onderdeel uitmaken van het Masterplan Noordzeekanaalgebied. Deze projecten zijn gericht op het bevorderen van multimodaal goederenvervoer, de ontwikkeling van een website die gericht is op de vervoerders en verladers in het Noordzeekanaalgebied, en de aanstelling van een 'multimodale ketenmanager' die vraag en aanbod van vervoer aan elkaar moet koppelen.
Het NETA-project is een initiatief van een aantal Britse regio's en kost in zijn totale omvang 2,9 miljoen euro oftewel 6,4 miljoen gulden. De helft hiervan wordt opgebracht door de partners als co-financiering en de andere helft is subsidie vanuit het Europese Interreg-programma. Internationaal bezien zijn er ruim 20 partners betrokken bij het project. Dit zijn meestal regionale en locale overheden, met een concentratie van deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
___________________________________

Inlichtingen: Tom Lips, tel (023) 514 36 68

Deel: ' Noord-Holland neemt deel aan Europees NETA-project '
Lees ook