Provincie Noord-Holland


6 oktober 1999
Provincie start onderzoek naar droogmakerijen

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Beemster, Graft-de Rijp en Schermer, het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, de waterschappen Het Lange Rond en De Waterlanden willen een onderzoek laten doen naar de cultuurtoeristische mogelijkheden van het thema droogmakerijen.

In 1994 is de provincie Noord-Holland begonnen met het Strategieproject Cultuur, Historie en Toerisme (CHT). Doel is het cultuurhistorisch aanbod van de provincie onder de aandacht van de eigen bewoners en de bezoekers te brengen. Een tweede doel is het economisch rendement te vergroten. Op dit project komt nu een vervolg. Het thema is droogmakerijen.
Droogmakerijen hebben een grote cultuurhistorische betekenis. In binnen- en buitenland staat Nederland bekend om deze waterstaatkundige projecten waar land gewonnen wordt uit water. Hoewel droogmakerijen heel bepalend zijn voor het gezicht van Noord-Holland, zijn ze lang onderbelicht gebleven. In het huidige cultuurhistorisch aanbod spelen de droogmakerijen nauwelijks een rol.
De Beemster, Schermer en Graft-De Rijp behoren tot de oudste grootschalige droogmakerijen van Nederland. In feite bevat dit gebied alle kenmerken om bezoekers de strijd tegen het water duidelijk te maken. De belangstelling op nationaal niveau blijkt uit het feit dat het gebied is opgenomen op de "Belvedèrekaart". De nominatie van de Beemster als monument voor de Wereld Erfgoedlijst betekent dat er ook internationale interesse is voor het gebied. Het gaat om een extern onderzoek. Naast eerder genoemde partners, zijn ook het Beemster Collectief en de Stichting Schermerland betrokken bij dit project.
Het onderzoek start op 1 januari 2000. Rond september 2000 zal het onderzoek gepresenteerd worden.
De kosten voor het onderzoek komen voor 75%, met een maximum van f
50.000,= exclusief BTW, voor rekening van de provincie Noord-Holland. Aan de overige partners wordt gevraagd de overige
25% te bekostigen.
___________________________________

Inlichtingen: Fabiënne Hellendoorn, tel. (023) 51435 05

Deel: ' Noord-Holland start onderzoek naar droogmakerijen '
Lees ook