Provincie Noord-Holland

Woensdag 16 juni
Provincie bereid mee te betalen aan rotonde Anna Paulowna

Gedeputeerde Hen de Boer heeft gemeente Anna Paulowna toegezegd dat de provincie Noord-Holland bereid is de aanleg van een rotonde op de N249 voor de helft mede te financieren.

Gedeputeerde De Boer heeft uit handen van wethouder De Zeeuw handtekeningen in ontvangst genomen die zijn verzameld na een dodelijk ongeval op de N249 nabij Kleine Sluis. De gemeente Anna Paulowna wil dat op deze weg een rotonde wordt aangelegd. De provincie Noord-Holland heeft het bestemmingsplan Grasweggebied
1995 in 1996 reeds goedgekeurd waardoor het gemeentebestuur op vrij korte termijn met de aanpassing kan beginnen. De gedeputeerde van Verkeer en Vervoer is bereid de gemeente Anna Paulowna tegemoet te komen in de kosten daarvan.

Inlichtingen: Daniëlle Cardozo, tel. (023) 514 44 58

Deel: ' Noord-Holland wil meebetalen aan rotonde Anna Paulowna '
Lees ook