Gemeente AmsterdamPersbericht

Datum 16 oktober 2009

Kenmerk 242

Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen geboord Minder risico's voor planning en techniek

Het college heeft een voorkeur uitgesproken om de Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen te boren: eerst vanaf Centraal Station, daarna vanaf het Scheldeplein. Deze zogenaamde alternatieve boorrichting levert een solidere planning op. Daarnaast geeft deze variant meer tijd voor het zorgvuldig ontgraven van de stations Vijzelgracht en Rokin. Daartegenover staan extra kosten van 12 miljoen, al wordt het risico op overschrijdingen aanzienlijk minder ten opzichte van boren alleen uit noordelijke richting. Dit blijkt uit onderzoek dat de Projectorganisatie Noord/Zuidlijn de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Het college heeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn de opdracht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor het boren uit twee richtingen maar neemt pas een definitief besluit als alle effecten op tijd, geld en risico's voor de omgeving zijn uitgewerkt.

Als het nieuwe plan doorgaat begint het boren in het voorjaar van 2010 in de startschacht bij Centraal Station en gaat dan naar station Rokin. Het boorschild blijft daar achter terwijl de boormachine terug gaat naar de startschacht bij CS en wordt daar ontmanteld. Vervolgens wordt de boormachine verplaatst naar het Scheldeplein. Daar wordt noordwaarts geboord richting station Rokin.

In de oude variant moet het boorteam een jaar tot anderhalf jaar wachten totdat de stations Rokin en Vijzelgracht klaar zouden zijn. Bij het boren uit twee richtingen kunnen die stations zonder tijdsdruk worden afgebouwd. Bovendien wordt de continuïteit van de specialistische boorploeg geborgd.

Het onderzoek naar de alternatieve boorrichting heeft plaatsgevonden op advies van de Commissie Veerman. College en gemeenteraad hebben dit advies in juni en juli overgenomen. Uit de recente studie is gebleken dat de variant van Veerman om vanuit twee richtingen te boren en het station Rokin daarbij te doorboren, een aanpassing nodig heeft. De `twee richtingen'-variant is bekeken en goedgekeurd door het onafhankelijke Projectcommissariaat onder leiding van Cees Veerman. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Projectorganisatie, de aannemers Saturn en Max Bögl en een aantal externe deskundigen.

Met bewoners en ondernemers rond het Scheldeplein wordt al sinds de zomer gesproken over de mogelijke wijziging van het boorplan en de invloed op de omgeving van de Rai. Bij het drukke Centraal Station en Damrak zal de overlast beduidend afnemen.

Ondanks dat de kosten hoger uitvallen, heeft het college een voorkeur voor de `twee richtingen'-variant om de volgende redenen: · Robuustere planning · Minder technische risico's · Minder overschrijdingsrisico's .
16 oktober 2009 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 242 Bestuursdienst
Pagina 2 van 2

· Een sterke beperking van de overlast van het boorproces op het meest drukke punt (CS)
· De kwetsbaarste stations Rokin en Vijzelgracht kunnen rustig worden afgerond zonder tijdsdruk
· Continuïteit van het boorproces is geborgd

De raadscommissie Verkeer en Vervoer vergadert op 11 november over de varianten van het tunnelboren. Op 4 november wordt een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers rond het Scheldeplein.

Deel: ' Noord/Zuidlijn vanuit twee richtingen geboord '
Lees ook