Ingezonden persbericht

Collectie School van Bosch in het Noordbrabants Museum verrijkt met 16de eeuws kunstwerk 'Christus voor Pilatus'

De collectie van het Noordbrabants Museum is opnieuw verrijkt met een 16de eeuws paneel. Het werk 'Christus voor Pilatus', gedateerd 1502-1530, is een belangrijke aanvulling op de collectie werken door navolgers van Jeroen Bosch in het Noordbrabants Museum. Medio 2000 kon het museum nog slechts drie werken laten zien die onder invloed van Bosch of zijn werk tot stand waren gekomen, thans, in de winter van 2003, zijn dat er elf.

Thema's rond het lijden van Christus nemen binnen het werk van Jeroen Bosch een belangrijke plaats in. Dat hangt samen met de in zijn tijd grote aandacht voor de verhalen rond de dood en de opstanding van Christus in de liturgie en devotie. Bosch heeft dankzij die belangstelling diverse opdrachten gekregen. Toch kennen we het merendeel van zijn schilderijen over het lijden vooral uit de kopieën die navolgers ervan maakten. Een van die kopieën is dit paneeltje. Het toont Christus voor de Romeinse stadhouder Pilatus die zijn handen 'in onschuld' zal wassen en daarmee afstand neemt van de veroordeling van Christus.

Het schilderij wordt gedateerd in de jaren 1520-1530, dus vijf tot vijftien jaar na de dood van Bosch. Dat geldt ook voor een aantal andere schilderijen met voorstellingen van onder meer de arrestatie in de Hof van Olijven, de doornenkroning en de geseling. Wellicht zijn het allemaal kopieën van een niet meer bekende reeks rondom het lijdensverhaal van Christus. In ieder geval is dit de enige voorstelling met Pilatus. Met de andere lijdensvoorstellingen heeft het gemeen dat Christus steeds in het midden van het schilderij is afgebeeld, met een sereen gezicht en omgeven door de lelijke koppen van de mensen die Hem hebben gemarteld.

Het paneel is momenteel te zien in het paleis en zal medio april deel gaan uitmaken van de permanente presentatie De Wereld van Bosch in het paleisgedeelte van het Noordbrabants Museum. Hierover ontvangt u medio Maart een separaat persbericht.

Navolger van Jheronimus Bosch (ca. 1450 's-Hertogenbosch 1516) Christus voor Pilatus, 1520-1530
Paneel, 46,5 x 36,5
Collectie Noordbrabants Museum
Langdurig bruikleen van het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam

Aan de redacties:
Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: Rick Vercauteren, Hoofd Communicatie tel. 073 - 6877 807 of Ingrid van Berlo, medewerker communicatie, tel. 073 - 6877 808 of per e-mail: ivanberlo@noordbrabantsmuseum.nl

De Vier Jaargetijden, in de kunst van de Nederlanden 1500-1750. In het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch
Te zien van 21 december 2002 t/m 21 april 2003
Internet: www.noordbrabantsmuseum.nl l

Dit bericht werd u toegezonden door:
Ingrid van Berlo
Afdeling communicatie
Noordbrabants Museum
Postbus 1004, 5200 BA 's-Hertogenbosch
tel. 073- 68 77 808.

Mocht u geen prijs meer stellen op het toezenden van onze berichten, dan verzoeken wij u dit per ommegaande aan ons te melden. Wij zullen uw adres dan zo spoedig mogelijk uit ons bestand verwijderen.

Deel: ' Noordbrabants Museum verrijkt met 16de eeuws kunstwerk 'Christus voo.. '
Lees ook